Tiết kiệm

- Vợ tôi rất tiết kiệm – một người đàn ông nói – Cô ấy may một cái cà-vạt cho tôi từ một cái váy cũ của cô ấy.

- Vợ tôi còn hơn thế – một ông khác nói – cô ấy tự cắt may một cái váy từ cái cà-vạt cũ của tôi.

N.T. (st)
 

Các tin, bài viết khác