TIN BUỒN

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Thành ủy - HĐND - UBND – UBMTTQ TPHCM; Quận ủy - HĐND - UBND – UBMTTQ quận 3; Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường 6 quận 3 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí NGUYỄN VĨNH NGHIỆP (Sáu Tường)
Anh hùng Lao động

Nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố, sinh năm 1930 tại xã An Xuyên, thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải.

Tham gia cách mạng tháng 8-1945, vào Đảng tháng 12-1947. Tháng 8-1945, cán bộ Thanh niên phụ trách Thiếu nhi xã Phú Mỹ, cán bộ Mặt trận Việt Minh, cán bộ Huyện ủy. Tháng 12-1950 - 1952, Huyện ủy viên huyện Ngọc Hiển, phụ trách Tuyên huấn, Trường Đảng, Giám đốc Trường Bổ túc Văn hóa; (1953 - 1955) Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên huấn, Trưởng Thông tin Ban Văn nghệ, huyện Ngọc Hiển; (1956 - 8-1959) Phó Bí thư, Bí thư thị xã Bạc Liêu, Bí thư thị xã Sóc Trăng, Tỉnh ủy viên; (9-1959 - 4-1960) Xứ ủy điều về công tác ở Khu Sài Gòn - Gia Định; (5-1960 - 1-1964) bị địch bắt tù; (8-1964 - 1966) Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Ban cán sự cánh đô thị Khu Sài Gòn - Gia Định, Ủy viên Thường vụ Phân Khu ủy Phân khu 5, Khu Sài Gòn - Gia Định; (1967 - 1969) Khu ủy viên dự khuyết, Phó Bí thư Phân Khu ủy cánh đô thị, Khu Sài Gòn - Gia Định; Bí thư Ban cán sự đô thị Phân khu 1, Bí thư Liên Quận ủy quận 4 Khu Sài Gòn - Gia Định; (1970 - 1975) Khu ủy viên, Trưởng Phân ban Đông Bắc, Khu Sài Gòn - Gia Định; Bí thư Phân ban Thành ủy nội thành; Bí thư, Chủ tịch quận Bình Hòa; (6-1975 - 9-1980) Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách khối Dân vận Mặt trận, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; (10-1980 - 10-1986) Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nông nghiệp Thành ủy, Trưởng Phân ban Nông thôn Thành ủy, Phó Chủ tịch UBNDTP phụ trách Nông nghiệp Thành ủy; (10-1986 - 4-1989) Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBNDTP, Trưởng ban Kinh tế Đối ngoại TP, Quyền Chủ tịch UBNDTP; (5-1989 - 3-1992) đại biểu Quốc hội khóa 8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP; tháng 1-1994 Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM.

Khen thưởng:

- Anh hùng Lao động - Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng - Huân chương Độc lập hạng nhất - Huân chương Quyết thắng hạng nhất - Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất - Huy chương Vì an ninh Tổ quốc - Huy chương Vì thế hệ trẻ.

Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 04 ngày 9-11-2007. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ TPHCM, số 25 Lê Quý Đôn - Q3. Lễ viếng bắt đầu lúc 7 giờ 30 ngày 10-11-2007. Lễ truy điệu lúc 8 giờ ngày 11-11-2007. (Có vòng hoa luân chuyển). Sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang TPHCM (Thủ Đức).

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp (Sáu Tường)

Đồng chí NGUYỄN VĨNH NGHIỆP (Sáu Tường), Anh hùng Lao động, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM; sinh năm 1930; dân tộc: Kinh; quê quán: xã An Xuyên, thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải.

Đồng chí tham gia cách mạng tháng 8-1945; vào Đảng tháng 12-1947 (Chính thức: tháng 3-1948).

Tháng 8-1945: Cán bộ Thanh niên phụ trách Thiếu nhi xã Phú Mỹ, cán bộ Mặt trận Việt Minh, cán bộ Huyện ủy.

Tháng 12-1950 – 1952: Huyện ủy viên huyện Ngọc Hiển phụ trách Tuyên huấn, Trường Đảng, Giám đốc Trường Bổ túc Văn hóa.

1953 – 1955: Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên huấn, Trưởng Thông tin Ban Văn nghệ, huyện Ngọc Hiển.

1956 – tháng 8-1959: Phó Bí thư, Bí thư thị xã Bạc Liêu, Bí thư thị xã Sóc Trăng, Tỉnh ủy viên.

Tháng 9-1959 – tháng 4-1960: Xứ ủy điều về công tác ở Khu Sài Gòn – Gia Định.

Tháng 5-1960 – tháng 1-1964: Bị địch bắt tù.

Tháng 8-1964 – 1966: Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Ban Cán sự cánh đô thị Khu Sài Gòn – Gia Định; Ủy viên Thường vụ Phân Khu ủy Phân khu 5 – Khu Sài Gòn – Gia Định.

1967 – 1969: Khu ủy viên dự khuyết, Phó Bí thư Phân Khu ủy cánh đô thị Khu Sài Gòn – Gia Định; Bí thư Ban Cán sự đô thị – Phân khu 1; Bí thư Liên Quận ủy quận 4 – Khu Sài Gòn - Gia Định.

1970 – 1975: Khu ủy viên, Trưởng Phân ban Đông Bắc Khu Sài Gòn – Gia Định; Bí thư Phân ban Thành ủy nội thành; Bí thư, Chủ tịch quận Bình Hòa.

Tháng 6-1975 – tháng 9-1980: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phụ trách khối Dân vận Mặt trận, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Tháng 10-1980 – tháng 10-1986: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nông nghiệp Thành ủy, Trưởng Phân ban Nông thôn Thành ủy; Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách Nông nghiệp Thành ủy.

Tháng 10-1986 – tháng 4-1989: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Kinh tế Đối ngoại thành phố, quyền Chủ tịch UBND TP.

Tháng 5-1989 – tháng 3-1992: Đại biểu Quốc hội khóa 8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Tháng 1-1994 đến nay: Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố. Tháng 10-2002 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

**************************

Danh sách ban tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp (Sáu Tường)

1. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy: Trưởng ban.
2. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP: Phó ban.
3. Đồng chí Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP: Ủy viên.
4. Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Ủy viên.
5. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố: Ủy viên.
6. Đồng chí Dương Quan Hà, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy: Ủy viên.
7. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy: Ủy viên.
8. Đồng chí Lê Thanh Hải (Mười Hải), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố: Ủy viên.
9. Đồng chí Huỳnh Thành Lập, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP: Ủy viên.
10. Đồng chí Võ Thị Dung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ TP: Ủy viên.
11. Đồng chí Trương Văn Lắm, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND – UBND TP: Ủy viên.
12. Đồng chí Thân Thị Thư, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3: Ủy viên.
13. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Bí thư Đảng ủy P6, Q3: Ủy viên.
14. Chị Nguyễn Thị Phương, đại diện gia đình: Ủy viên.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sau bão, người dân trở về trong tan hoang

Sau bão, người dân trở về trong tan hoang

Sau gần một ngày đêm càn quét dọc miền Trung,  bão số 9 đã tàn phá nặng nề các công trình, nhà cửa, tài sản của người dân. Chưa có cơn bão nào mạnh, tàn phá trên diện rộng như bão số 9 năm nay. 

Bút Sài Gòn

San sẻ với miền Trung

- Lại có cơn bão lớn đổ vô khúc ruột miền Trung. Cả các trung tâm dự báo khí tượng đến chuyên gia phân tích khí tượng độc lập đều có chung nhận định: bão sẽ rất mạnh. Vùng biển bão quét qua có nhiệt độ cao, hơi nước nhiều nên sẽ làm tăng sức tàn phá. Giờ chỉ mong đồng bào mình chống chọi bình an.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn