TIN BUỒN

SGGP
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

                                  Đồng chí TRƯƠNG VĨNH TRỌNG 
                                         (tên thường gọi Hai Nghĩa

Sinh ngày 11-11-1942; quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; thường trú tại Đường 885, ấp 3, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tham gia hoạt động cách mạng tháng 1-1960; vào Đảng ngày 25-10-1964; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa IX, X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, XI; nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

TIN BUỒN ảnh 1

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 3 giờ 25 phút ngày 19-2-2021 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại nhà riêng.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 55 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi Hai Nghĩa), sinh ngày 11-11-1942; quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; thường trú tại Đường 885, ấp 3, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tham gia hoạt động cách mạng tháng 1-1960; vào Đảng ngày 25-10-1964.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 1960 - tháng 3-1961: Đồng chí tham gia công tác vận động phong trào học sinh đấu tranh tại thị xã Bến Tre.

Từ tháng 4-1961 - tháng 7-1961: Đồng chí bị địch bắt.

Từ tháng 8-1961 - tháng 12-1961: Đồng chí tham gia công tác thanh niên tại thị trấn Giồng Trôm.

Từ năm 1962 - năm 1964: Đồng chí làm cán bộ Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre.

Từ năm 1964 - năm 1969: Đồng chí làm Ủy viên Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre.

Từ năm 1969 - năm 1975: Đồng chí làm Ủy viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Đảng ủy viên Khối Tuyên huấn giáo dục tỉnh.

Từ tháng 10-1975 - tháng 12-1978: Đồng chí học Trường Tuyên huấn Trung ương I tại Hà Nội.

Từ năm 1979 - tháng 12-1982: Đồng chí làm Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bến Tre.

Năm 1983: Đồng chí làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986), đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4-1987 - tháng 6-1991: Đồng chí làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6-1996), đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Từ tháng 2-1998 - tháng 6-2000: Đồng chí làm Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương (nay là Ban Tổ chức Trung ương).

Tháng 7-2000: Đồng chí làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001), đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (tháng 4-2006), đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục được phân công làm Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tháng 6-2006: Đồng chí được bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Tháng 10-2011, đồng chí được nghỉ hưu hưởng chế độ.

Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X. Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, XI.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

                                                 THÔNG BÁO 
                      LỄ TANG ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định Ban Lễ tang Nhà nước gồm 21 đồng chí. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

Linh cữu đồng chí Trương Vĩnh Trọng quàn tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ, Lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng được tổ chức đồng thời tại 2 địa điểm:

- Tại tỉnh Bến Tre: Tổ chức tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre từ 8 giờ đến 19 giờ chủ nhật, ngày 21-2-2021.

- Tại Hà Nội: Tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 21-2-2021.

Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ thứ hai, ngày 22-2-2021 tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Lễ an táng lúc 11 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

                                                                                                BAN LỄ TANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bác sĩ Lê Thị Vân, Chủ tịch Chi hội Thiện Nhân và lãnh đạo chi hội chúc mừng các thành viên,  nhà hảo tâm đã ủng hộ chi hội tại lễ phát động gây quỹ năm 2022

“Sứ giả” của người nghèo

Người dân Sài Gòn - TPHCM vốn hào hiệp và trọng nghĩa tình. Tập thể hội viên Chi hội Thiện Nhân cũng mang tinh thần đó nên gần 20 năm qua, họ như những “sứ giả” miệt mài mang tấm lòng người dân thành phố đến với người nghèo, đồng bào khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Giao thông - Đô thị

Bút Sài Gòn

Giữ dòng chảy mạnh

- Điều thú vị được khán giả đánh giá cao ở SEA Games 31 lần này tại xứ mình là nhiều môn thi đấu được đưa về các tỉnh. Cơ sở vật chất được đầu tư căn cơ, tổ chức thi đấu nhịp nhàng bài bản càng làm khán giả phấn khích. Các nhà thi đấu, sân vận động ở Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc… cùng Hà Nội đều đầy ắp người hâm mộ. 

Sự kiện & Bình luận

Bước mở chuyển đổi số trong nghệ thuật

NFT (Non-Fungible Token - tài sản không thể thay thế) là xu hướng được nhắc đến khá nhiều thời gian qua. Đây là hình thức đầu tư nghệ thuật phổ biến trên thế giới, các tác phẩm thực tế được số hóa thành bản kỹ thuật số, có tính độc bản tồn tại cùng độc bản ngoài đời thực. Nói dễ hiểu, NFT chính là công nghệ lõi, bao bọc bên ngoài lớp lõi đó là những hình ảnh, âm thanh, video, tác phẩm nghệ thuật...