Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của người Việt

Nhằm cung cấp thêm thông tin về những giá trị và ý nghĩa của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng như cách thức gìn giữ và phát huy những giá trị độc đáo của loại hình tín ngưỡng này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam do GS-TS Tạ Ngọc Tấn và PGS-TS Vũ Trọng Lâm đồng chủ biên.

Cuốn sách góp phần làm sáng rõ hơn Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của người Việt
Cuốn sách góp phần làm sáng rõ hơn Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của người Việt

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ là dạng thức độc đáo trong tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên của người Việt Nam từ xa xưa mà còn là biểu tượng văn hóa thiêng liêng của lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, được phát triển, nâng cao thành chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân văn Việt Nam. Xuyên suốt dòng chảy của lịch sử dân tộc, tín ngưỡng này giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Chính vì những giá trị đó, ngày 6-12-2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

GS Tạ Ngọc Tấn chia sẻ, trên thế giới có nhiều tộc người, nhiều quốc gia thờ cúng Tổ tiên ở các mức độ và dạng thức khác nhau, nhưng thờ cúng Hùng Vương dưới dạng thờ Quốc Tổ thì chỉ có ở người Việt và ở Việt Nam... Thời đại Hùng Vương và việc thờ cúng Hùng Vương đã có từ xa xưa trong lịch sử, mặc dù sử sách chép lại nguồn gốc của các Vua Hùng có nhuốm màu thần thoại.

Các bài viết trong cuốn sách Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam tập trung làm sáng tỏ lịch sử hình thành và ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam thông qua kho tàng di sản Hán Nôm, các văn bản thư tịch cổ và kết quả nghiên cứu của ngành khảo cổ học; sự tồn tại của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức người Việt và các tộc người thiểu số trên nhiều vùng, miền của Tổ quốc và của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định vai trò của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với việc hình thành bản sắc văn hóa, xây dựng con người Việt Nam và trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đặt trọng tâm vào vấn đề tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với tư cách một Di sản văn hóa thế giới, những biến đổi trong lễ hội Đền Hùng ở Việt Nam, việc khai thác di tích và lễ hội Đền Hùng trong hoạt động du lịch bền vững hiện nay và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng và bảo tồn di sản văn hóa nhân loại.

Tin cùng chuyên mục