Tin vắn

  • Ủy hội sông Mekong đưa quản lý hạn hán vào chương trình hành động

Ngày 12-12, phát biểu tại phiên họp Hội đồng lần thứ 13 với tư cách là Chủ tịch Ủy hội sông Mekong (nhiệm kỳ 2006-2007), tổ chức ở TPHCM, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, 2 chương trình mới được khởi xướng và triển khai năm 2007 là quản lý về hạn hán và chương trình về quản lý thông tin kiến thức. Năm 2006, Ủy hội sông Mekong đã ký 13 hiệp định với các nhà tài trợ (Đan Mạch, Hà Lan, Nhật Bản, Phần Lan…) với tổng ngân sách là 19,33 triệu USD. Đ.C.P

  • Đầu tư 22.600 tỷ đồng cung cấp nước sạch nông thôn

Từ nay đến 2006, Nhà nước sẽ đầu tư  22.600 tỷ đồng để cung cấp nước sạch và và vệ sinh môi trường nông thôn. Theo Quyết định số  277/2006/QĐ-TTg do Thủ tướng vừa ký ban hành thì việc đầu tư số tiền trên nhằm bảo đảm đến cuối năm 2010, 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có 50% sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế với số lượng 60 lít nước/người/ngày; 70% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 70% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh. P.Q.

Các tin, bài viết khác