Tổ chức lễ tang đồng chí Trần Quốc Hương với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: 
Đồng chí Trần Quốc Hương (tên khai sinh là Trần Ngọc Ban); bí danh Mười Hương (các bí danh khác: Lý, Trang). 
Tổ chức lễ tang đồng chí Trần Quốc Hương với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước

Sinh ngày 20-12-1924; quê quán xã Vụ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam); thường trú tại số nhà 204/19 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng năm 1943; Đồng chí đã giữ các chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ); Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 10 phút ngày 11-6-2020 tại Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 97 tuổi.

Trên 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huy hiệu 75 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Trần Quốc Hương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nư­ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Trần Quốc Hương với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

________

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC HƯƠNG

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Đồng chí Trần Quốc Hương (tên khai sinh là Trần Ngọc Ban); bí danh Mười Hương (các bí danh khác: Lý, Trang); sinh ngày 20-12-1924; quê quán xã Vụ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam); thường trú tại số nhà 204/19 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM; tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng năm 1943.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1937, hoạt động trong Đoàn Thanh niên Dân chủ, Phản đế và sau đó là Ủy viên Ban Chấp hành thanh niên Cứu quốc Hà Nội.

Năm 1942, đồng chí bị thực dân Pháp bắt trong cuộc đấu tranh ủng hộ Liên Xô, giam ở Hỏa Lò, Hà Nội. Trong tù, đồng chí giữ vững khí tiết của người cách mạng, được anh em và tổ chức tin cậy. 

Năm 1943, ra tù đồng chí bắt được liên lạc hoạt động ngay và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), sau khi học xong lớp do Xứ ủy mở, đồng chí được phân công về làm Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Phúc Yên.

Năm 1944, đồng chí về Ban Công tác đội của Thường vụ Trung ương lo căn cứ địa (ATK) và làm phái viên liên lạc với những đầu mối đặc biệt thuộc Trung ương (các tổ chức văn hóa, các nhóm người Âu dân chủ, Thành ủy Hà Nội).

Từ tháng 8-1945, đồng chí làm Thư ký, phụ trách Văn phòng của đồng chí Tổng Bí thư; năm 1946, đồng chí trong Ban Công vận Thành ủy, làm Bí thư Hội Công nhân Cứu quốc Hà Nội và phụ trách Nhà in Tiến Bộ, Báo Cờ giải phóng, Nhà xuất bản Sự thật của Trung ương.

Tháng 12-1946 đến năm 1948, phụ trách căn cứ địa và giao thông liên lạc của Trung ương.

Năm 1949, đồng chí công tác ở Cục Tình báo quân sự, Bộ Tổng tham mưu, làm đặc phái viên ở Liên khu 3 và Hà Nội.

Năm 1950, đồng chí được điều động về phụ trách Phòng Điệp báo Nha Công an, sau làm Phó Giám đốc Nha Tình báo Trung ương (tình báo chiến lược).

Năm 1954, đồng chí được điều động vào Nam bộ làm Ủy viên rồi làm Phó ban Địch tình của Xứ ủy Nam bộ.

Từ tháng 6-1958, đồng chí bị Đoàn công tác đặc biệt miền Trung của chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam ở Huế, đồng chí đã khai tên giả là Trần Ngọc Trí và đấu tranh chống lại các thủ đoạn xảo quyệt của địch, do đó Ban Bí thư đã kết luận: “Đồng chí Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, là một cán bộ tốt, kiên cường, khôn khéo đối với địch khi bị chúng bắt”. Đến tháng 5-1964, đồng chí được trả tự do. 

Năm 1965, đồng chí được đưa ra miền Bắc chữa bệnh.

Năm 1966 - 1968, đồng chí được phân công về Bộ Công an phụ trách Cục Kỹ thuật.

Năm 1969 - 1972, đồng chí được điều động lại vào miền Nam làm Ủy viên Ban An ninh miền Nam.

Năm 1972 - 1976, làm Thường vụ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12-1976), đồng chí được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, phân công làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3-1982), đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và được phân công làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

Tháng 11-1983, Đồng chí được cử làm Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Thanh tra Nhà nước.

Cuối năm 1985, làm Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12-1986), đồng chí được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 9-1991, đồng chí được Bộ Chính trị quyết định thôi giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương để điều trị bệnh.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huân chương Quân công hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Linh cữu đồng chí Trần Quốc Hương quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ viếng từ 14 giờ thứ hai ngày 15-6-2020. Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ ngày 17-6-2020. Sau đó là lễ di quan, an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh. 

BAN LỄ TANG

DANH SÁCH BAN LỄ TANG ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC HƯƠNG
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương

1. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban.

2. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

4. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

5. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

7. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

8. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

9. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

10. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

11. Đồng chí Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng.

12. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

13. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

14. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

15. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

16. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

17. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

18. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

19. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

20. Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

21. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q.Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

 DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC LỄ TANG ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC HƯƠNG
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương

1. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban.
2. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban.
3. Đồng chí Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.
4. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
5. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. 

6. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

7. Đồng chí Lê Khánh Hưng, Cục trưởng Cục Quản trị T.78, Văn phòng Trung ương.

8. Đồng chí Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Đồng chí Dương Ngọc Hải, Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Đồng chí Trần Thế Thuận, Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
12. Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương.
13. Đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương.
14. Đồng chí Nguyễn Tường Thuật, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương.
15. Đồng chí Lê Ngọc Dũng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
16. Ông Trần Hà Minh, đại diện gia đình.

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Bút Sài Gòn

Làm rẹt rẹt

- Ghê. Dịp tết vừa rồi, chuyện xử phạt về vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông tăng gần 600% so với tết 2019. Vậy nghĩa là ra đường sẽ ít an toàn hơn?

Sự kiện & Bình luận