Tổ chức tín dụng yếu kém không được tăng trưởng tín dụng

(SGGP).- Ngày 13-2, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã ký ban hành Chỉ thị 01/2012 CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012.

Theo đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, phối hợp hài hòa với các chính sách tài khóa. Đảm bảo khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng; kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 14-16% và tín dụng khoảng 15-17%. Đồng thời, giảm mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp với các diễn biến thị trường, cung - cầu ngoại tệ.

Năm 2012, Ngân hàng Nhà nước phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng theo 4 nhóm: nhóm tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh (nhóm 1), nhóm hoạt động ở mức trung bình (nhóm 2), nhóm hoạt động dưới mức trung bình (nhóm 3) và nhóm các tổ chức tín dụng hoạt động yếu kém (nhóm 4). Cụ thể, NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng nhóm 1 tối đa 17%, nhóm 2 tối đa 15%, nhóm 3 tối đa 8% và nhóm 4 không được tăng trưởng tín dụng.

Sau 6 tháng thực hiện, NHNN sẽ xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng cho phù hợp với diễn biến tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ. Đối với trường hợp tổ chức tín dụng có mức tăng trưởng tín dụng và/hoặc tỷ trọng cho vay lĩnh vực không khuyến khích vượt quá mức quy định sẽ áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp 2 lần so quy định hiện hành và bị áp dụng các biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh khác.

Cùng ngày, Thống đốc NHNN Việt Nam có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng; các chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong suốt cả năm 2012 (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá) trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được NHNN thông báo cho từng tổ chức tín dụng. NHNN cũng yêu cầu kiểm soát hoạt động tín dụng đối với các lĩnh vực không khuyến khích so với tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng trong suốt cả năm 2012 tối đa là 16%.  

B.MINH

Các tin, bài viết khác