Tokyo “mạnh tay” với khí thải

Chính quyền TP Tokyo, Nhật Bản vừa qua đã khởi động cơ chế bắt buộc cắt giảm lượng khí thải nhà kính ở các cao ốc văn phòng lớn và nhà máy, trong đó có chương trình mua bán hạn ngạch khí thải đầu tiên ở châu Á cho phép các chủ thể mua quyền phát thải của các chủ thể khác.

Chính quyền Tokyo đặt mục tiêu giảm 25% lượng khí thải nhà kính vào năm 2020 so với năm 2000 thông qua cơ chế mới áp dụng cho khoảng 1.400 văn phòng, cao ốc thương mại và nhà máy.

Theo kế hoạch trên, trong giai đoạn đầu tiên từ 2010-2014, các chủ thể là đối tượng của cơ chế mới sẽ phải cắt giảm 6% lượng khí thải CO2 mỗi năm so với lượng khí thải trung bình của 3 năm liên tiếp trong giai đoạn 2002-2007. Tiếp đó, trong giai đoạn 2 từ 2015-2019, tỷ lệ cắt giảm sẽ tăng lên 17%.

Để đáp ứng yêu cầu trên, các văn phòng và nhà máy ở Tokyo có thể “tự lực cánh sinh” bằng cách nâng cấp trang thiết bị tiết kiệm năng lượng hoặc mua quyền phát thải từ các chủ thể khác ở Tokyo hoặc chi nhánh của họ ở ngoài thủ đô. Những chủ thể không đạt được mục tiêu cắt giảm khí thải sẽ bị “bêu gương” và bị phạt khoảng 5.500 USD.

Việc mua bán quyền phát thải theo cơ chế bắt buộc ở Tokyo sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm 2011.  

V.C.

Các tin, bài viết khác