TPHCM: Ban hành cụ thể mức thu lệ phí địa chính

(SGGP). – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài vừa ban hành cụ thể mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn TP.

Theo đó, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 25.000 đồng/giấy/cá nhân, gia đình (quận), ở huyện được miễn và 100.000 đồng/lần/tổ chức; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 15.000 đồng/lần/cá nhân, gia đình (quận), 7.500 đồng/lần (huyện), 20.000 đồng/lần/tổ chức; trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết trong hồ sơ địa chính: 10.000 đồng/lần/cá nhân, gia đình (quận), 5.000 đồng/lần (huyện), 20.000 đồng/lần/tổ chức; cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/lần/cá nhân, gia đình (quận) và 10.000 đồng/lần (huyện), 20.000 đồng/lần/tổ chức; xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần/cá nhân, gia đình (quận) và 10.000 đồng/lần (huyện), 20.000 đồng/lần/tổ chức.

Cơ quan thu lệ phí được giữ lại 10% lệ phí địa chính thu được, nộp ngân sách 90%. Thời gian có hiệu lực thực hiện từ ngày 1-8-2008.

Hồng Hiệp

Các tin, bài viết khác