TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người

TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người

TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người ảnh 1
TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người ảnh 2
TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người ảnh 3
TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người ảnh 4
TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người ảnh 5
TPHCM đông dân nhất cả nước, gần 9 triệu người ảnh 6

Đồ họa: HỮU VI - MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />