TPHCM hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp giai đoạn 2024-2028

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch 433/KH-UBND triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2024 - 2028.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2028, hỗ trợ hơn 1.000 dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo; hơn 700 dự án ở giai đoạn ươm tạo và hơn 200 dự án ở giai đoạn tăng tốc tiếp cận với các nhà đầu tư mạo hiểm.

Để thực hiện mục tiêu này, TPHCM sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho các tổ chức khoa học - công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ sở giáo dục… có hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, TPHCM sẽ hỗ trợ các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được ứng dụng và đánh giá khả năng triển khai trong môi trường thực tế theo hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ; Sở KH-CN TPHCM là cơ quan chủ trì.

Tin cùng chuyên mục