TPHCM: Hoán đổi ngày nghỉ dịp tết đối với cán bộ, công chức, viên chức

UBND TPHCM vừa thông báo đến các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội về điều chỉnh bổ sung nội dung Thông báo số 02/TB-UBND ngày 26-1-2010 của UBND TPHCM về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 như sau: 

“Các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ làm việc ngày thứ sáu 19-2-2010 (nhằm ngày mùng 6 tháng giêng Âm lịch) và làm việc bù vào ngày thứ bảy 27-2-2010”. 

B.T.DŨNG

Các tin, bài viết khác