TPHCM kiện toàn Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, khiếu kiện đông người

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM  vừa ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố.

Diễn tập xử lý tụ tập đông người năm 2019 tại TPHCM. Ảnh: THÀNH CHUNG
Diễn tập xử lý tụ tập đông người năm 2019 tại TPHCM. Ảnh: THÀNH CHUNG

Theo Quyết định 1809-QĐ/TU ngày 26-2-2024, Ban Thường vụ Thành uỷ quyết định phân công đồng chí Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM tham gia Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Đồng chí Phạm Thành Kiên giữ nhiệm vụ Phó trưởng Ban Chỉ đạo thay đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin cùng chuyên mục