TPHCM: Nhiều tồn tại, thiếu sót ở các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Sở TN-MT TPHCM vừa có báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật đo đạc và bản đồ năm 2023 ở các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TPHCM và các tổ chức khác. Theo đó, qua việc kiểm tra 17/22 chi nhánh VPĐKĐĐ quận, huyện, TP Thủ Đức (5/22 chi nhánh đã được thanh tra, kiểm tra ở các năm 2022, 2023) đã phát hiện một số tồn tại, thiếu sót.

TPHCM: Nhiều tồn tại, thiếu sót ở các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Về tổ chức thực hiện, việc phân công nhiệm vụ chuyên môn tại các chi nhánh được phân thành 2 tổ. Tại chi nhánh quận 3, quận Phú Nhuận, việc lựa chọn, bố trí nhân sự phụ trách công tác kiểm tra kỹ thuật bản đồ có năng lực chuyên môn còn hạn chế, chưa phù hợp, chưa nắm bắt đầy đủ, chính xác những quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực chuyên môn được giao, ít kinh nghiệm thực tiễn.

Những tồn tại, hạn chế này dẫn đến chất lượng bản đồ phục vụ lập hồ sơ kém, phải sửa chữa nhiều lần, làm trễ thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

20220803_162318.jpg
Người dân đến liên hệ công việc ở chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thạnh

Tại các chi nhánh gồm các quận 5, 7, 10, 11, 12, Gò Vấp, Bình Tân; các huyện Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh…, thì việc cập nhật dữ liệu bản đồ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực hiện đầy đủ, đúng trách nhiệm theo quy định tại Thông tư 23/2014, Thông tư 24/2014 và Thông tư 25/2014 của Bộ TN-MT.

Tồn tại, hạn chế này dẫn đến việc thiếu đồng bộ về thông tin, tài liệu của hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật, gây khó khăn trong công tác quản lý, dễ sai sót khi giải quyết hồ sơ và tiềm ẩn phát sinh việc khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp...

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, lãnh đạo Sở TN-MT yêu cầu Giám đốc VPĐKĐĐ thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát trong toàn hệ thống về bố trí nhân sự cùng với nghiệp vụ chuyên môn, việc phân công và tổ chức thực hiện... đối với công tác đo đạc, lập bản trích đo địa chính thửa đất, lập và quản lý chất lượng sản phẩm địa chính, tài liệu, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

Tin cùng chuyên mục