TPHCM thu ngân sách năm 2021 gần 365.000 tỷ đồng

HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn TP là gần 365.000 tỷ đồng, giảm 10,09% so với năm 2020.

Sáng 8-12, ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX, các đại biểu (ĐB) đã biểu quyết thông qua một số Nghị quyết liên quan đến thu chi ngân sách trên địa bàn TP.

HĐND TP thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu chi ngân sách TP năm 2021. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 364.893 tỷ đồng, giảm 10,09% so với dự toán năm 2020 và tăng 3,66% so ước thực hiện năm 2020. Tổng số chi trả nợ gốc các khoản vay của TP là hơn 1.153 tỷ đồng. Tổng mức vay của TP là hơn 16.000 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, HĐND TP đề nghị UBND TP triển khai các biện pháp hiệu quả hơn trong công tác quản lý thu. Phấn đấu thu đạt dự toán được giao để đảm bảo cân đối thu chi theo dự toán. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; tập trung công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về nghĩa vụ thuế, tăng cường rà soát, đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời...

Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ ngân sách TP năm 2020, HĐND TP đánh giá cao sự chủ động điều hành, triển khai đồng bộ, quyết liệt của UBND TP và sự chung sức, phấn đấu của các cấp ngành, doanh nghiệp và nhân dân TP, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức trong năm 2020, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình kinh tế TP chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19.

HĐND TP cũng đánh giá TP tiếp tục đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và chi các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, điều hành chi ngân sách bám sát dự toán được giao. UBND TP đã triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, với số tiền hơn 282 tỷ đồng.

TPHCM thu ngân sách năm 2021 gần 365.000 tỷ đồng ảnh 1 Các ĐB biểu quyết thông qua Nghị quyết tại ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách TP năm 2019. Theo đó, HĐND TP phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách TP năm 2019, như sau: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 410.000 tỷ đồng, đạt 102,77% dự toán. HĐND TP giao UBND TP thực hiện công khai tài chính đúng quy định, thường xuyên rà soát những định mức không còn phù hợp và các khoản chi không hợp lý để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi.

Trong buổi sáng 8-12, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do thực hiện chuyển bệnh viện và trung tâm y tế quận, huyện trực thuộc UBND quận huyện về Sở Y tế quản lý. Đồng thời thông qua Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2021.

Tin cùng chuyên mục