TPHCM triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, TPHCM phấn đấu số người tham gia luyện tập thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên đến năm 2025 đạt trên 38% và năm 2030 đạt trên 42% dân số. Đến năm 2025, số gia đình luyện tập TDTT đạt trên 28% và năm 2030 đạt trên 32%. Đến năm 2030, 100% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH-TT-DL và có ít nhất 3 câu lạc bộ TDTT cơ sở trở lên.

Cuộc vận động tập trung vào các nội dung như phát triển mạnh mẽ có hiệu quả phong trào TDTT quần chúng; đồng thời xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật. Mặt khác, nâng cao chất lượng dạy và học thể dục chính khóa, phát triển hoạt động TDTT ngoại khóa. Bên cạnh đó, củng cố, nâng cao và phát triển hệ thống thiết chế về TDTT; xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân phát triển cơ sở tập luyện TDTT cho cộng đồng, phát triển tài năng thể thao. Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, dành tỷ lệ ngân sách hợp lý để cải tạo, nâng cấp các công trình TDTT hiện hữu.

Tin cùng chuyên mục