TPHCM xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu, Hội Nông dân và Sở VH-TT TPHCM tiếp tục chủ động, sáng tạo phối hợp nhịp nhàng trong các hoạt động thi đua sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt việc làm giàu, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... xây dựng con người với hình ảnh nông dân TPHCM yêu nước, gương mẫu, năng động, sáng tạo và đoàn kết, nghĩa tình.
Ngày 26-10, Hội Nông dân TPHCM và Sở VH-TT TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao giai đoạn 2015-2021; ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Hùng, Trưởng cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.
Chủ động phối hợp nhịp nhàng
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Đồng thời, TPHCM xác định, phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn là một trong các nhiệm vụ rất quan trọng cần tập trung nguồn lực để thực hiện song song với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
TPHCM xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí tin tưởng, hai đơn vị sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo phối hợp nhịp nhàng trong các hoạt động thi đua sản xuất, kinh doanh. Đồng thời cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM thực hiện tốt việc làm giàu, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện mục tiêu “xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”.
Qua báo cáo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, trong 5 năm qua, hai đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong phối hợp thực hiện các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tin tưởng, thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp; đồng thời tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chủ động phối hợp hoàn thành nghị quyết của hai đơn vị tại các nội dung có liên quan, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM. Cùng với đó, tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hóa ứng xử trong cộng đồng; đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố; đề án xây dựng và phát triển văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030…

TPHCM xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh ảnh 2
TPHCM xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh ảnh 3 Hội Nông dân TPHCM và Sở VH-TT TPHCM ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 – 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu, hai đơn vị chú trọng phối hợp xây dựng, phát triển gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, nếp sống, lối sống cho mỗi người; kế thừa giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh…; xây dựng con người với hình ảnh nông dân TPHCM yêu nước, gương mẫu, năng động, sáng tạo và đoàn kết, nghĩa tình.
Bên cạnh đó, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, duy trì thực hiện phong trào tập thể dục thể thao… góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Song đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, điển hình là phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”,… trong hội viên, nông dân. Đồng thời chú trọng phát hiện cách làm hay, gương điển hình, tiêu biểu để kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Nông thôn hiện đại, nông dân văn minh
Trước đó tại hội nghị, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận trình bày chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 – 2025 giữa hai đơn vị.
TPHCM xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh ảnh 4 Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận trình bày chương trình phối hợp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chương trình phối hợp có 5 nội dung quan trọng, đó là công tác tổ chức tuyên truyền, vận động; tập huấn nghiệp vụ, xây dựng và phát huy mô hình về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đời sống văn hóa, đội ngũ cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao nông thôn; xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”, “Gia đình thể thao”, khu dân cư văn hóa; tổ chức các hoạt động công tác gia đình; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa cơ sở ở địa bàn nông thôn.
Theo đó, Hội Nông dân TPHCM và Sở VH-TT TPHCM đi đến thống nhất ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 – 2025.
Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thanh Xuân cam kết, hai đơn vị sẽ nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cụ thể hóa nội dung chương trình phối hợp.
TPHCM xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh ảnh 5 Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thanh Xuân cam kết hai đơn vị phấn đấu hoàn thành các nội dung trong chương trình ký kết. Ảnh: VIỆT DŨNG
Để triển khai tốt các nội dung ký kết, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM đã nêu lên nhiều nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh hai đơn vị phối hợp, phấn đấu thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng và phát triển văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn thành phố gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh,... góp phần phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.
Trước đó, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Huỳnh Thị Kim Xuyến báo cáo kết quả chương trình phối hợp giai đoạn 2015-2021. Theo đó, qua 5 năm phối hợp triển khai thực hiện giữa hai đơn vị, có nhiều mô hình, giải pháp, các hoạt động phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa hội viên nông dân; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân, bảo đảm kết quả bền vững của chương trình giảm nghèo và tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, nông dân...
 

Qua 5 năm thực hiện chương trình đã đạt được một số kết quả. Trong đó, các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân hiến 1.206.153 m² đất, đóng góp hơn 58.8 tỷ đồng; sửa chữa 15.620km đường giao thông nông thôn. Cùng với đó nâng cấp, kiên cố hóa 1.301km kênh mương; xây dựng, sửa chữa 1.186 cầu, cống, góp phần nâng chất tiêu chí giao thông, thủy lợi tại địa phương. Đến nay, 56/56 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5/5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Hằng năm, Hội Nông dân TPHCM định kỳ phối hợp với Sở VH-TT TPHCM tổ chức các hoạt động hội thao. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ định kỳ gắn với chủ đề từng năm. 

Các cấp Hội Nông dân TPHCM đã tích cực triển khai sâu rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua nhiều giải pháp hỗ trợ, phong trào đã phát huy hiệu quả trong việc đoàn kết nông dân giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững theo phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân”.

Từ đó mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của hội viên, nông dân. Hội Nông dân thành phố còn hỗ trợ 38.900 hộ hội viên nông dân vay vốn hơn 647 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Bên cạnh đó, giới thiệu 603.254 hộ vay vốn, với tổng số tiền là hơn 4.230 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục