Trắng tay?

Không tuần nào X. không đi chơi bài một lần. Hôm đó về khuya, anh ta không muốn vợ thức giấc nên tháo giày, thay quần áo ở phòng khách, chỉ mặc mỗi quần đùi vào phòng ngủ. Chẳng ngờ hôm đó cô vợ còn thức. Trông thấy chồng, cô hốt hoảng:

- Trời ơi, hôm nay anh thua trắng tay luôn à? 

S.K. (st)

Các tin, bài viết khác