Trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam - Lào

Ngày 21-12, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào tại TP Huế với sự tham dự của đại diện 20 tỉnh biên giới Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, tình hình tôn giáo ở các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam - Lào cơ bản ổn định, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào theo đạo được đảm bảo. Các chức sắc, tín đồ tôn giáo chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật của mỗi nước, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Hiện nay còn một số đối tượng xấu lợi dụng tôn giáo để kích động đồng bào theo tôn giáo có những hoạt động gây mất ổn định, chống phá mối quan hệ hữu nghị hai nước. 

Hội nghị lần này nhằm trao đổi về tình hình tôn giáo, kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến tôn giáo giữa các tỉnh giáp biên của mỗi nước.

Tin cùng chuyên mục