Triển khai thủ tục hải quan điện tử

Nhằm triển khai thủ tục hải quan điện tử được đẩy mạnh với phạm vi áp dụng rộng khắp các cục hải quan trên cả nước, trong 2 năm 2007-2008, Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng và hoàn thiện mô hình thủ tục hải quan điện tử theo hướng tự động hóa phần lớn các khâu, các công việc trong quy trình thủ tục; mở rộng thủ tục hải quan điện tử ra các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan sẽ hình thành mô hình triển khai hải quan điện tử một cách tập trung như: tiếp nhận và xử lý dữ liệu tự động tập trung tại các trung tâm xử lý dữ liệu của Tổng cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hồ sơ tập trung, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung. Phấn đấu đến cuối năm 2007, tỷ lệ thông quan điện tử  tại Cục Hải quan TPHCM, Cục Hải quan Hải Phòng đạt từ 10% - 15% kim ngạch xuất nhập khẩu và hầu hết các doanh nghiệp thực hiện thông qua đại lý làm thủ tục hải quan. Năm 2008, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục mở rộng thủ tục hải quan điện tử cho các cảng biển lớn, cảng nội địa, sân bay quốc tế và các cửa khẩu đường bộ…

T.M.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Lẽ sống tự nhiên

- Trung thu năm nay ở khắp xứ mình sẽ khác lạ. Để phòng dịch, các địa phương sẽ không tổ chức những hoạt động có đông người tham gia. Nhiều doanh nghiệp thực phẩm chấp nhận bỏ qua dịp làm ăn vốn xôm tụ trong những năm trước. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn