Trong 9 tháng đầu năm, SHB đạt lợi nhuận gần 800 tỷ đồng

(SGGPO).- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, với hầu hết các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015, các chỉ số an toàn trong hoạt động kinh doanh đều đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như các chuẩn mực an toàn quốc tế.

Tính đến 30-9-2016, tổng tài sản của SHB đạt hơn 215.000 tỷ đồng, vốn tự có đạt gần 13.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đạt 788,5 tỷ đồng, tăng 8,36% so với 9 tháng đầu năm 2015; tổng vốn huy động đạt hơn 198.359 tỷ đồng, trong đó huy động từ thị trường I đạt 176.367 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cuối năm 2015; tổng dư nợ đạt hơn 147.340 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cuối năm 2015. SHB đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của NHNN với tổng dự phòng gần 2.600 tỷ đồng (tính đến 30-9-2016).

Hoạt động tăng trưởng tín dụng của SHB tiếp tục ưu tiên tập trung cho vay các ngành nghề ít rủi ro, các ngành nghề được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước khuyến khích phát triển như cho vay sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu, chế biến, chế tạo, nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Đến 30-9-2016, với các biện pháp tích cực, SHB cũng đã tiến hành thu hồi được hơn 1.520 tỷ đồng nợ xấu, chất lượng tín dụng tốt với tỷ lệ nợ xấu 2,25% (dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước).

HÀM YÊN

Các tin, bài viết khác