Trong quý 1-2008, trình Chính phủ đề án sửa đổi, bổ sung chính sách viện phí

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với công tác của ngành y tế năm 2008.

Theo đó, một trong những vấn đề đáng chú ý mà Thủ tướng chỉ đạo đó là Bộ Y tế cần làm việc với các bộ, ngành, địa phương liên quan có kế hoạch di chuyển các bệnh viện không đảm bảo đủ diện tích hoạt động và phát triển, ảnh hưởng đến môi trường... ra khỏi trung tâm các thành phố lớn.

Ngoài ra, vấn đề xã hội hóa để ngành y tế phát triển nhanh hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, người nghèo cũng được Thủ tướng đặc biệt lưu tâm. Thủ tướng chỉ rõ, Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư cho các cơ sở y tế công lập. Không thực hiện cổ phần hóa bệnh viện công lập lớn, chỉ thực hiện thí điểm cổ phần hóa một số bệnh viện thuộc các ngành, bệnh viện chuyên khoa. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế khác liên kết với Nhà nước mở thêm nhiều cơ sở khám, chữa bệnh theo yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh đa dạng của nhân dân.

Bộ Y tế cần nghiên cứu ban hành rõ các quy định về xã hội hóa: nội dung, mô hình, điều kiện, cơ chế hoạt động, các tiêu chuẩn, tiêu chí dịch vụ; trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các bác sĩ tham gia khám, chữa bệnh ở các bệnh viện công lập và ngoài công lập theo cơ chế xã hội hóa; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung chính sách viện phí, trình Chính phủ trong quý 1-2008. Chính sách viện phí cần phải điều chỉnh theo hướng: thực hiện tốt chính sách khám, chữa bệnh đối với người nghèo, các đối tượng chính sách.

Người nghèo, các đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn viện phí theo quy định của Nhà nước. Người cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh; người có khả năng thanh toán thì thu đủ chi phí khám, chữa bệnh.  

Q.PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sức khỏe cộng đồng

Tư vấn dinh dưỡng

Thuốc