Trụ sở trạm kiểm dịch động vật bỏ hoang

Năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa trên diện tích sử dụng đất 2.500m2 tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng.

Trụ sở trạm kiểm dịch động vật bỏ hoang

Công trình được hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên, từ đó đến nay, do chưa có đường dẫn đấu nối vào trụ sở, chưa đảm bảo các điều kiện khác để hoạt động nên công trình bị bỏ hoang (ảnh), gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Tin cùng chuyên mục