Trung Quốc: Khoảng 44.000 di sản biến mất

Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Cơ quan Di sản văn hóa quốc gia Trung Quốc thống kê và cho biết khoảng 44.000 di tích, đền đài và thắng cảnh văn hóa của nước này đã biến mất. Nguyên nhân do nhiều di sản đã không được quan tâm, bảo vệ đúng mức và thậm chí bị phá hủy để dọn đường cho các dự án xây dựng.

Tỉnh Thiểm Tây, nơi phát hiện đội quân chiến binh bằng đất nung của Tần Thủy Hoàng (ảnh), các thống kê cho thấy có đến hơn 3.500 di sản văn hóa đã không còn. Cuộc thống kê cho biết Trung Quốc hiện có khoảng 700.000 di sản văn hóa và 1/4 các di sản trên trong điều kiện xuống cấp trầm trọng. 

H.XUÂN

Các tin, bài viết khác