TT Kiểm nghiệm thuốc thú y TƯ 2 được công nhận là Phòng thử nghiệm nông nghiệp

Ngày 27-4, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương 2 đón nhận chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và Quyết định công nhận Phòng thử nghiệm Nông nghiệp số 26 của Bộ NN-PTNT.

Từ 2002, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương 2 hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tăng cường công tác kiểm nghiệm thuốc thú y, đặc biệt là việc khảo nghiệm và kiểm nghiệm vaccine lở mồm long móng, vaccine cúm gia cầm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Đ.P

Các tin, bài viết khác