Tự giới thiệu

Đào tạo nguồn nhân lực “tại chỗ”: Nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp

Để có nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhiều công ty, tập đoàn lớn đã nghiên cứu đầu tư mô hình trường học trong doanh nghiệp. Trường Cao đẳng Thaco là một điển hình thành công của mô hình này sau gần 15 năm hoạt động. Không chỉ đáp ứng nguồn nhân lực cho các nhà máy, nông trường, nông trại của Thaco mà trường còn cung ứng lực lượng lao động chất lượng cho các doanh nghiệp tại miền Trung.