Từ 1-7-2011: Tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải bán ngoại tệ cho ngân hàng

° Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ tăng 1% từ tháng 6-2011
(SGGP). – Hôm qua 1-6, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-NHNN quy định việc mua, bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Theo đó, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên có vốn nhà nước trên 50% theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005 và không phải là tổ chức tín dụng) sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối theo quy định của pháp luật.

Cụ thể các nguồn ngoại tệ mà các doanh nghiệp này phải bán cho ngân hàng bao gồm: ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn và không kỳ hạn của doanh nghiệp gửi tại tổ chức tín dụng được phép tại thời điểm ngày 1-7-2011; ngoại tệ thu được từ nguồn thu ngoại tệ hợp pháp (trừ các nguồn thu từ giao dịch vốn) của doanh nghiệp phát sinh từ ngày 1-7-2011.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc mở rộng đối tượng doanh nghiệp phải bán ngoại tệ cho ngân hàng (theo Thông tư 26 hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, chỉ có 7 tập đoàn và tổng công ty nhà nước phải bán ngoại tệ cho ngân hàng) từ ngày 1-7 tới đây sẽ là một giải pháp mạnh hơn để ổn định thị trường ngoại hối, giảm áp lực lên tỷ giá. Ước tính, khi Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực, mỗi năm nguồn ngoại tệ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải bán cho ngân hàng khoảng 6 - 8 tỷ USD.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-NHNN về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các TCTD. Cụ thể, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng ngoại tệ: các ngân hàng thương mại nhà nước (không bao gồm Agribank), ngân hàng TMCP, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 7% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc (tăng 1%); Agribank, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, ngân hàng hợp tác là 6% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc (tăng 1%).

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên bằng ngoại tệ: các ngân hàng thương mại nhà nước (không bao gồm Agribank), ngân hàng TMCP, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính là 5% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc (tăng 1%); Agribank, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, ngân hàng hợp tác là 4% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc (tăng 1%). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 6-2011.

B.MINH

Các tin, bài viết khác