Từ 1-8, nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản

  • Giảm trần lãi suất huy động USD

(SGGP).- Ngày 1-6, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 74 hướng dẫn giao dịch chứng khoán. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 1-8 tới.

5 nội dung chính trong thông tư bao gồm: Thứ nhất là cho phép nhà đầu tư mở nhiều tài khoản tại các công ty chứng khoán khác nhau theo nguyên tắc tài khoản sau phải khai báo về các tài khoản trước để cơ quan quản lý theo dõi, giám sát về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư.

Điểm thứ hai là cho phép nhà đầu tư được mua và bán một loại chứng khoán trong ngày giao dịch.

Điểm thứ ba liên quan đến tài khoản giao dịch ủy quyền. Nhà đầu tư chỉ được ủy quyền cho công ty chứng khoán, cấm ủy quyền cho môi giới. Ngoài ra, việc ủy quyền cho cá nhân vẫn thực hiện bình thường nhưng phải có khai báo, công chứng hợp đồng.

Điểm thứ tư là cho phép tổ chức niêm yết được mua lại CP lô lẻ làm CP quỹ miễn là đảm bảo nguồn vốn để mua theo quy định. Việc mua này sẽ không bị ràng buộc bởi thời hạn nắm giữ bao lâu.

Điểm thứ năm là quy định nguyên tắc giao dịch ký quỹ. Công ty chứng khoán muốn thực hiện nghiệp vụ này phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện. Còn nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch ký quỹ thì phải mở một tài khoản riêng tại công ty chứng khoán nơi mà mình có tài khoản giao dịch thông thường. Thông tư cũng giao cho UBCKNN ban hành quy định cụ thể, chi tiết tỷ lệ ký quỹ, thủ tục, loại chứng khoán nào được ký quỹ…

Hôm qua 2-6, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã ban hành Thông tư số 14/2011/TT-NHNN quy định lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. Theo đó, kể từ ngày 2-6-2011, lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (trừ tổ chức tín dụng) là 0,5%/năm (giảm 0,5%/năm); lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú sinh sống hợp pháp tại Việt Nam là 2%/năm (giảm 1%/năm).

Ng.Quang - B.Minh

Các tin, bài viết khác