Tư nhân được lập công ty thông tin tín dụng

(SGGP). - Tư nhân sẽ được thành lập công ty thông tin tín dụng – quy định này đang được Ngân hàng Nhà nước tổ chức lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn). Công ty thông tin tín dụng tư nhân được thành lập nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tiêu dùng, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

M.GIANG - H.YÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất