Tuần thứ nhất, đợt 2 kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV: Thảo luận, định hình diện mạo Thủ đô đến năm 2045

Hôm nay 17-6, Quốc hội bước vào tuần làm việc đầu tiên của đợt 2, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV với trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật.

Tuần thứ nhất, đợt 2 kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV: Thảo luận, định hình diện mạo Thủ đô đến năm 2045

Theo chương trình nghị sự, các dự án luật sẽ được Quốc hội thảo luận trong tuần này gồm: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân, Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Trong đó, Luật Lưu trữ (sửa đổi) dự kiến sẽ được cơ quan lập pháp biểu quyết thông qua vào ngày làm việc cuối tuần. Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025.

Bên cạnh đó, theo dự kiến, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Các nội dung quan trọng khác được thảo luận tại các phiên họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng gồm: chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Tin cùng chuyên mục