Tưởng gì!

Ba ngày sau ca mổ, bác sĩ phẫu thuật nói với người bệnh:

- Thật đáng tiếc, chắc chúng tôi phải tiến hành mổ lại cho ngài.

- Sao vậy, thưa bác sĩ?

- Trong thời gian tiến hành giải phẫu, chúng tôi đã vô tình để quên một chiếc găng tay cao su trong đó.

- Ô, tưởng gì? Đây, tiền đây! Xin bác sĩ cứ cầm lấy rồi đi mua đôi găng mới khác.

Các tin, bài viết khác