Tỷ lệ nợ quá hạn, khó đòi lớn

(SGGP).- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013 vừa được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội trước thềm kỳ họp thứ 7, sẽ khai mạc ngày 20-5.

Tập trung phân tích tình hình công nợ của các doanh nghiệp được kiểm toán, bản báo cáo chỉ ra rằng, công tác quản lý nợ tại các đơn vị này vẫn chưa chặt chẽ dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn, khó đòi lớn. Điển hình là tại Tổng công ty Điện lực dầu khí thuộc Petro Vietnam 9.650 tỷ đồng; Công ty mẹ VNPT 2.314,2 tỷ đồng; Cienco 1 là 558,6 tỷ đồng; Lilama 482,4 tỷ đồng; Công ty mẹ TKV 325 tỷ đồng…

Đáng lưu ý, nhiều khoản nợ trong nội bộ tập đoàn, giữa các tập đoàn với số tiền lớn, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Điển hình là EVN nợ Tổng công ty Điện lực Dầu khí 12.651 tỷ đồng, trong đó quá hạn từ năm 2011 là 9.650 tỷ đồng. Số dư nợ phải thu, phải trả của Công ty mẹ - EVN - với các đơn vị trong Tập đoàn này khá lớn, không quy định thời hạn thanh toán...

ANH THƯ

Các tin, bài viết khác