UOB nâng mức sở hữu cổ phần tại Southern Bank lên 15%

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vào ngày 29-8-2008, Ngân  hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) đã chính thức bán thêm 5% cổ phần cho  United Overseas Bank (UOB) - ngân hàng lớn thứ 2 tại Singapore, nâng tỉ lệ sở hữu cổ phần của UOB tại Southern Bank lên 15%. Từ đây, UOB trở thành một trong những ngân hàng nước ngoài có mức sở hữu tỉ lệ cổ phần cao tại một ngân hàng TMCP Việt Nam.

Lãnh đạo Southern Bank trao sổ cổ đông cho đại diện United Overseas Bank.

Việc UOB gia tăng đầu tư tại Southern Bank vào giai đoạn này được xem là động thái tích cực, nâng tầm vị thế của ngân hàng này trên thị trường tài chính trong nước. Từ tháng 4-2008, Đại hội đồng cổ đông năm 2007 của Southern Bank đã bầu một thành viên đại diện UOB Việt Nam tham gia vào Hội đồng Quản trị. Đây được xem là một bước ngoặt lớn và là một cách làm tích cực của Hội đồng Quản trị trong việc hợp tác với đối tác chiến lược.

Theo đó, đại diện cổ đông nước ngoài sẵn sàng cùng cổ đông trong nước phát triển gia tăng giá trị sản phẩm, hoàn thiện các quy trình nội bộ (bao gồm quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro) nhằm tạo ra lợi thế về công nghệ, đưa Southern Bank trở thành ngân hàng vững mạnh, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính có chất lượng cao cho khách hàng.

Theo một lãnh đạo Southern Bank đánh giá: Việc nâng mức cổ phần UOB lên 15% nhằm xây dựng Southern Bank trở thành ngân hàng vững mạnh như cam kết đối với cổ đông. Chúng tôi đã triển khai “bước đi chiến lược toàn cầu” để củng cố và chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, nâng tầm Southern Bank ngang với các ngân hàng trong khu vực, bảo vệ giá trị thương hiệu trong giai đoạn cạnh tranh hội nhập. Đồng thời, động thái này cũng thể hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành ngân hàng nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Việc UOB được phép nâng tỉ lệ sở hữu cổ phần lên 15% đã nâng tổng vốn điều lệ của Southern Bank tăng từ 1.711.946.000.000 đồng lên 2.027.552.550.000 đồng (tính đến thời điểm tháng 9-2008).

LINH THANH

Các tin, bài viết khác