Văn bản mới, chính sách mới

Báo SGGP điện tử xin giới thiệu một số văn bản mới vừa được Chính phủ và các bộ ban hành. Bạn đọc muốn biết cụ thể, có thể gọi điện thoại số (08) 8340020 hoặc liên hệ với Phòng tiếp bạn đọc của báo để tham khảo.
 
 CHÍNH PHỦ
 
 • Nghị định số 74/NĐ-CP ngày 7-6-2005 của Chính phủ: Về phòng, chống rửa tiền. Nghị định này bao gồm 6 Chương, 27 Điều, quy định về cơ chế và các biện pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác, trách nhiệm của các cá nhân , cơ quan, tổ chức trong phòng, chống rửa tiền, hợp tác quốc tế trong lãnh vực phòng, chống rửa tiền. Nghị định này áp dụng đối với cá nhân , cơ quan, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài và những người không có quốc tịch cư trú hoặc hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có giao dịch hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng liên quan đến giao dịch tiền tệ hay tài sản khác tại Việt Nam. Nghị định này cũng áp dụng đối với cá nhân , tổ chức nước ngoài hoặc không cư trú, không hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có giao dịch hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng liên quan đến giao dịch tiền tệ hay tài sản khác tại Việt Nam… Nghị định có hiệu lực từ 1-8-2005.
 
 • Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 9-6-2005 của Thủ tướng Chính phủ: Hỗ trợ tài chính từ ngân sách Nhà nước để thi hành án dân sự. Điều kiện được hỗ trợ tài chính để thi hành án theo đó tổ chức phải thi hành án nêu tại Điều 1 Quyết định này được hỗ trợ tài chính để thực hiện nghĩa vụ thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây: Việc thi hành án làm cho tổ chức phải thi hành án bị ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phải ngừng hoạt động, bị giải thể hoặc ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, trật tự công cộng. Sau khi tổ chức phải thi hành án đã áp dụng mọi biện pháp tài chính cần thiết theo quy định của pháp luật mà vẫn không có khả năngï thi hành án hoặc chỉ có khả năng thực hiện một phần nghĩa vụ thi hành án….
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM
 
 • Chỉ thị số 15/CT-UB ngày 3-6-2005 của UBND TPHCM: Tăng cường phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc. Qua việc đẩy mạnh công tác tiêm phònglở mồm long móng, chú ý nâng cao tỉ lệ tiêm phòng đạt trên 80% của tổng đàn khu vực chăn nuôi trọng điểm và 100% của tổng đàn tại tại vùng ổ dịch cũ. Tổ chức kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ lậu gia súc, kiên quyết xử lý các trường hợp giết mổ lậu, vận chuyển gia súc trái phép, không qua kiểm dịch thú y…
 
 • Quyết định số 92/QĐ-UB ngày 6-6-2005 của UBND TPHCM: Thành lập Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng.
 
 
 CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ
 
 • Thông tư số 45/TT-BTC ngày 6-6-2005 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện việc ban hành danh mục hàng hóa thuế suất Việt Nam để thực hiện hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung trong khối ASEAN. Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CEPT phải đáp ứng các điều kiện nằm trong danh mục hàng hóa và thuế suất của VN để thực hiện Hiệp định CEPT/AFTA; được nhập khẩu từ các nước thành viên ASEAN vào VN; vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu là thành viên của ASEAN đến VN; hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất được thành lập tại VN…
 
 • Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 9-6-2005 của Bộ Y tế: Phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh năm 2005. Thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ” vận dụng trong ngành y tế là Chỉ huy tại chỗ- Phương tiện tại chỗ- Lực lượng tại chỗ- Hậu cần tại chỗ. Cấp ngay kinh phí cho văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn để triển khai hoạt động chuẩn bị, dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và phải hoàn thành trong tháng 6-2005….Xây dựng kế hoạch thật cụ thể đối phó với mọi tình huống thiên tai, thảm họa có thể xảy ra tại địa phương. Tổ chức các đội cấp cứu lưu động với đầy đủ cán bộ chuyên môn, không để bệnh nhân, nhân viên y tế bị thiệt hại do lũ, bão…
 
 • Quyết định số 56/QĐ-BQP ngày 17-5-2005 của Bộ Quốc phòng: Quy chế hoạt động của dân quân tự vệ. Quy chế bao gồm 4 Chương, 30 Điều, quy định về cơ chế lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, chế độ sinh hoạt, điều kiện, nội dung hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và mối quan hệ giữa dân quân tự vệ và các lực lượng khác trên địa bàn hoạt động…
 
 • Công văn số 1726/BLĐTBXH ngày 8-6-2005 của Bộ Lao động TBXH: Triển khai Chỉ thị 17 của Thủ tướng về chấn chỉnh các hoạt các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường. Thành lập các Đội thanh tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm ở các tỉnh, huyện, xã, phường để tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Tăng cường công tác thanh tra lao động, hợp đồng lao độngtại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở địa phương…
 
 • Công văn số 1162/TP-HCTP ngày 25-5-2005 của Bộ Tài chính: Bản sao giấy tờ đã được UBND cấp xã tại TP HCM chứng thực. Căn cứ các Điều 14 và 24 của Nghị định số 75 ngày 8-12-2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực thì bản sao giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ đã được UBND xã, phường, thị trấn ở TP HCM chứng thực gọi là văn bản chứng thực, có giá trị chứng cứ. 
 

Ban Bạn Đọc
 
 
 

Các tin, bài viết khác