Văn bản mới, chính sách mới

Báo SGGP điện tử xin giới thiệu một số văn bản mới vừa được Chính phủ và các bộ ban hành. Bạn đọc muốn biết có thể gọi điện thoại số (08)8340020 hoặc liên hệ với Phòng tiếp bạn đọc của báo để tham khảo.

CHÍNH PHỦ

• Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20-7-2005 của Thủ tướng Chính phủ: Tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong tiêu dùng. Để khắc phục tình trạng sử dụng xăng dầu lãng phí, kém hiệu quả, đồng thời tiết kiệm ngoại tệ, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, Thủ tướng chính phủ chỉ thị từ nay các bộ, ngành địa phương, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách phải rà soát lại nhiệm vụ, bố trí và tổ chức hợp lý công việc để giảm mức tiêu dùng xăng dầu ít nhất là 10% so với mức tiêu dùng xăng dầu năm 2004 và coi đây là nhiệm vụ phải thực hiện.

Bộ Tài chính thực hiện việc cắt giảm 10% chi phí sử dụng xăng dầu của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. Trong quí 3 –2005, Bộ Tài chính tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình mua sắm, sử dụng phương tiện của các cơ quan để có hướng xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng xe công, việc tổ chức hội nghị, tổng kết, thi đua…; các bộ Thương mại, Công an, Giao thông Vận tải, Bộ tài chính và UBND các tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển xăng dầu, nhất là ở các địa phương vùng biên giới, các cảng sông, cảng biển; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu xăng dầu qua biên giới, trên biển...

• Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 15-7-2005 của Chính phủ: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhà ở, công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo quy định của Nghị định này là cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu của các chủ thể và các chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận này không còn gía trị trong các trường hợp: nhà ở, công trình xây dựng xây dựng bị tiêu hủy hoặc phá dỡ; nhà ở, công trình xây dựng thuộc diện bị tịch thu hoặc trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước; nhà ở, công trình xây dựng sử dụng trên đất đã hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn thuê tiếp hoặc không được chuyển sang hình thức giao đất để sử dụng ổn định lâu dài, trừ trường hợp nhà ở, công trình xây dựng đó được chuyển quyền sở hữu cho người khác và người nhận quyền sở hữu được tiếp tục thuê đất; nhà ở, công trình xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhưng thuộc diện bị cơ quan Nhà nước ra quyết định thu hồi do việc cấp giấy không đúng thẩm quyền, người được cấp giấy không đúng đối tượng hoặc nhà ở, công trình xây dựng không đúng hiện trạng…

CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ

• Quyết định số 51/QĐ-BTC ngày 19-7-2005 của Bộ Tài chính: Mức lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt 3-2005 phát hành trực tiếp qua các đơn vị kho bạc nhà nước từ ngày 1-8-2005 là 8,6%/năm. Tiền lãi suất trái phiếu được thanh toán mỗi năm một lần khi đủ 12 tháng tính từ ngày mua.

• Thông tư liên tịch số 02/VKSNDTC-TANDTC-BTP-BCA-BTC ngày 17-6-2005 của Tòa án nhân dân Tối cao-Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao- Bộ Công an- Bộ Tư pháp- Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí.

Miễn giảm thi hành án được xét trên cơ sở người đã thi hành được một phần hình phạt tiền, người phải thi hành án lập công lớn, người phải thi hành án bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài.

Việc xét miễn, giảm thi hành án được tiến hành hàng quý trong năm, nhưng một đối tượng phải thi hành án chỉ được xét miễn, giảm không quá một lần trong một năm. Trường hợp một người phải thi hành nhiều khoản tiền phạt, án phí trong nhiều bản án, quyết định khác nhau, thì đối với mỗi bản án, quyết định, người phải thi hành án chỉ được xét miễn hoặc giảm thi hành án một lần trong một năm…

• Công văn số 8842/BTC-TCT ngày 13-7-2005 của Bộ Tài chính: Thời gian bắt đầu hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp mới thành lập.

Theo quy định thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập được ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN nếu năm đầu tiên hoạt động kinh doanh dưới 6 tháng mà chưa đăng ký với cơ quan thuế thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN thì cơ sở sản xuất kinh doanh được phép lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế áp dụng thời gian miễn, giảm thuế TNDN vào năm đó hoặc năm sau tiếp theo năm đó.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được miễn, giảm thuế TNDN trong vòng 5 năm kể từ năm đầu tiên được miễn, giảm thuế mà thời gian được hưởng ưu đãi năm đầu dưới 6 tháng, nay đăng ký lại thời gian bắt đầu miễn, giảm vào năm sau thì cơ sở sản xuất kinh doanh xác định số thuế phải nộp đã được miễn, giảm trước đó để nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định…


Ban Bạn Đọc
 

Các tin, bài viết khác