Vẫn còn nhiều ý kiến về đấu giá biển số xe ô tô

Nhiều ý kiến đề nghị áp dụng thống nhất trong cả nước một mức giá khởi điểm 40 triệu đồng (52 ý kiến); ý kiến khác đề nghị thống nhất một mức giá khởi điểm là: 20 triệu đồng, 50 triệu đồng, 80 triệu đồng; đề nghị giá khởi điểm 200 triệu đồng với biển số đẹp, bắt buộc phải đưa ra đấu giá...

Ngày 11-11, Tổng Thư ký Quốc hội có báo cáo số 1787/BC-TTKQH gửi các ĐBQH, tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và hội trường về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Trong đó, liên quan đến giá khởi điểm, có đến 104 ý kiến đóng góp.

Nhiều ý kiến đề nghị áp dụng thống nhất trong cả nước một mức giá khởi điểm như nêu trong báo cáo thẩm tra là 40 triệu đồng (52 ý kiến); ý kiến khác đề nghị thống nhất một mức giá khởi điểm là: 20 triệu đồng, 50 triệu đồng, 80 triệu đồng; đề nghị giá khởi điểm 200 triệu đồng với biển số đẹp, bắt buộc phải đưa ra đấu giá...

Một số ý kiến nhất trí như tờ trình của Chính phủ quy định mức giá khởi điểm theo vùng; đề nghị mức giá 40 triệu đồng đối với Hà Nội và TPHCM, các địa phương khác 10 triệu đồng.

Về tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô, một số ý kiến đề nghị thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước sau khi trừ chi phí thực hiện đấu giá. Một số ý kiến đề nghị quy định phân bổ ngay trong dự thảo Nghị quyết theo hướng 70% nộp ngân sách Trung ương, 30% ngân sách địa phương; 60% nộp ngân sách Trung ương, 40% ngân sách địa phương; 50% nộp ngân sách Trung ương, 50% còn lại để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn; đề nghị ưu tiên cho ngân sách địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Có ý kiến đề nghị quy định rõ mục đích sử dụng; sử dụng vào mục đích hỗ trợ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc mục đích nhân đạo.

Đáng lưu ý, về quyền của người trúng đấu giá, một số ý kiến đề nghị quy định rõ được đăng ký biển số trúng đấu giá gắn với xe ô tô mới hay cả xe đã đăng ký được đổi biển số. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định xử lý biển số xe cũ đối với người trúng đấu giá biển mới.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định người trúng đấu giá được giữ lại biển số để gắn sang xe khác trong trường hợp xe hỏng, bị mất, bị thu hồi… cho thừa kế biển số trúng đấu giá và người thừa kế đăng ký biển số theo xe như là tài sản thừa kế; làm rõ việc công chứng khi chuyển nhượng xe ô tô cho người khác nhưng giữ lại biển số trúng đấu giá…

Về thời gian thực hiện thí điểm, nhiều ý kiến nhất trí thời gian thí điểm là 3 năm; một số ý kiến đề nghị thí điểm 1 đến 2 năm; có ý kiến đề nghị tăng thời gian thí điểm có thể là 5 năm; có ý kiến đề nghị có báo cáo sơ kết vào giữa năm 2024. Một số ý kiến băn khoăn về quyền và nghĩa vụ người trúng đấu giá khi kết thúc thí điểm; đề nghị giới hạn trong 20 năm hoặc theo niên hạn xe.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Thủ tướng kiểm tra tiến độ cao tốc Nha Trang – Cam Lâm vào chiều ngày 26-1 (mùng 5 Tết). Ảnh: LÊ KIÊN

Vượt gió ngược, duy trì tăng trưởng cao, bền vững

Theo Nghị quyết 01/2023/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, trước ngày 20-1, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn tất việc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai nghị quyết.

Bút Sài Gòn

Duy trì liền mạch

Một chuyên gia bóng đá có uy tín cho rằng đích nhắm mới để thực thi của bóng đá xứ mình là Asiad Cup và World Cup. Đa số khán giả hâm mộ tuyển xứ mình cũng hào hứng với tầm nhìn này.