Công văn của UBND TP HCM

Về hoán đổi nền nhà tại khu tái định cư Long Sơn, quận 9

ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Thành Phố Hồ Chí Minh                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số : 7206/UB-ĐT                   TP . Hồ Chí Minh. ngày 25 tháng 11 năm 2004
Về hoán đổi nền nhà
tại khu tái định cư Long Sơn, quận 9
phục vụ dự án nút giao thông ngã ba trạm 2

Kính gởi :
               - Sở Xây dựng
               - Sở Tài chính
               - Ủy ban nhân dân quận 9
               - Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn
               - Công ty Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc
               - Công ty Quản lý và phát triển đô thị quận 9

Xét đề nghị của Sở Xây dựng (công văn số 2742/XD - KHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2004) về giải quyết hoán đổi 100 nền nhà tại khu tái định cư Long Sơn, quận 9 phục vụ dự án nút giao thông ngã ba trạm 2; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Cho phép điều chỉnh sử dụng 100 nền nhà liên kế tại khu tái định cư Long Sơn 26,4ha do công ty công viên lịch sử văn hóa dân tộc làm chủ đầu tư hoàn tất trong năm 2004, chuyển giao cho hội đồng đền bù giải tỏa quận 9 dể bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng di dời bởi dự án nút giao thông ngã ba trạm 2.

2. Tổng công ty du lịch Sài Gòn và công ty công viên lịch sử văn hóa dân tộc cần xác định vị trí của 100 nền nhà nói trên để bàn giao cho quận 9 đúng thời gian (đầu năm 2005), đồng thời ủy ban nhân dân quận 9 xác định vị trí 100 nền nhà liên kế tại khu tái định cư Long Sơn 24,6ha do công ty quản lý và phát triển đô thị quận làm chủ đầu tư để hoàn trả (hoán đổi) cho công ty công viên lịch sử văn hoá dân tộc trong năm 2005.

3. Hai bên cần thương thảo, hoán đổi số nền nhà thuộc hai dự án khác nhau sao cho giống nhau về diện tích của mỗi lô đất để có giá trị tương đương, không phát sinh bù giá chênh lệch lẫn nhau. .

4. Cho phép công ty công viên lịch sử văn hóa dân tộc nghiên cứu điều chỉnh dự án xây dựng khu tái định cư long sơn 26.4ha cho phù hợp với mục tiêu tái định cư và nguồn vốn dự án.

5. Ủy ban nhân dân quận 9 cần tăng cường kiểm tra xử lý, không dể xảy ra tình trạng lấn chiếm xây dựng trái phép, tránh phải giải quyết các bất cập sau này trong quy hoạch .

Các tin, bài viết khác