Viễn thông - Điện lực sử dụng chung cột điện

(SGGPO). – Chỉ thị số 422/CT-TTg mới đây của Thủ tướng chính phủ đã chỉ thị ngành viễn thông và điện lực phối hợp, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật điện lực, đặc biệt là hệ thống cột điện với giá thuê trên cơ sở giá thành, hợp tác cùng phát triển và vì lợi ích công cộng. 

Thủ tướng cho rằng, tuy ngành viễn thông trong những năm gần đây có sự phát triển vượt bậc, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có tốc độ phát triển viễn thông nhanh trong khu vực và trên thế giới nhưng việc phát triển và quản lý hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (nhà, trạm máy; cống, bể cáp; cột ăng ten; cột dây thông tin) vẫn còn nhiều hạn chế.

Vì vậy, để phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời giữ sạch đẹp cảnh quan môi trường, nhất là ở tại các đô thị, Thủ tướng yêu các bộ ngành liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường hợp tác sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cột ăng ten, nhà trạm, cống bể cáp, trên nguyên tắc đàm phán cùng có lợi.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành quy định sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành (xây dựng, giao thông, điện lực, cấp nước, thoát nước, viễn thông, phát thanh, truyền hình ...). Bộ Công thương được giao chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật điện lực, đặc biệt là hệ thống cột điện trên cơ sở giá thành, hợp tác cùng phát triển và vì lợi ích công cộng.

Bộ Tài chính chủ trì ban hành cơ chế, nguyên tắc kiểm soát và quản lý giá thuê hạ tầng kỹ thuật công cộng (xây dựng, giao thông, điện lực, cấp nước, thoát nước, viễn thông, phát thanh truyền hình) trên cơ sở thúc đẩy dùng chung giữa các ngành; tiết kiệm, hiệu quả trong đầu tư và giữ sạch, đẹp cảnh quan môi trường.

Các tỉnh phải chỉ đạo việc phối hợp liên ngành trên địa bàn về sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật giữa viễn thông với điện lực; viễn thông với cấp nước, thoát nước; viễn thông với giao thông công chính, theo quy định chung của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sở KH-CN TPHCM

TPHCM công bố 6 chương trình nghiên cứu KH-CN

Sở KH-CN TPHCM vừa tổ chức Hội nghị “Công bố Chương trình nghiên cứu và định hướng nghiên cứu KH-CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025”, “Triển khai công tác quản lý, sử dụng xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH-CN sử dụng vốn nhà nước”. 

Sản phẩm công nghệ

Câu chuyện công nghệ

Thị trường - chính sách