Năm 2020

Việt Nam có nhà máy điện hạt nhân

Một nhà máy điện hạt nhân ở châu Âu.

Ngày 17-2, tại Hà Nội, Bộ KH-CN tổ chức họp báo công bố “Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chiến lược này khẳng định: ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử ở Việt Nam là vì mục đích hòa bình và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo đó, quan điểm nhất quán của Chính phủ ta là ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người và môi trường, trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ tri thức, công nghệ và đầu tư.

Việt Nam hiện đang từng bước xây dựng và phát triển ngành công nghiệp công nghệ hạt nhân, nhằm đóng góp hiệu quả trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực KH-CN của đất nước. Theo chiến lược trên, đến năm 2020, Việt Nam sẽ hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và đưa vào vận hành an toàn, khai thác hiệu quả.

TRẦN BÌNH

Các tin, bài viết khác