Việt Nam và WB ký kết 150 triệu USD tín dụng không lãi

* WB cam kết dành khoảng 5 tỷ USD cho Việt Nam trong 3 năm tới

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam hôm 29-7-2008 đã ký Hiệp định tín dụng và các văn kiện khác cho Khoản tín dụng xóa đói giảm nghèo lần thứ 7 (PRSC 7) trị giá 150 triệu USD.

Khoản tín dụng này cũng dự kiến nhận được tài chính từ 12 nhà tài trợ khác (bao gồm Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB, Úc, Canada, Đan Mạch, Ủy ban châu Âu - EC, Pháp, Đức, Ai-len, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan), nâng tổng số tiền hỗ trợ cho ngân sách Chính phủ lên tới gần 370 triệu USD.

Ông Martin Rama, Quyền Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết: “Tín dụng dài hạn rất quan trọng trong những thời điểm khó khăn như hiện nay, khi thâm hụt thương mại của Việt Nam còn lớn và thị trường thế giới còn nhiều biến động. Cùng với sự hỗ trợ tài chính rộng rãi của các nhà đồng tài trợ, khoản tín dụng này sẽ giúp Chính phủ thành công trong việc ổn định nền kinh tế và hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006 - 2010. Trên thực tế, khoản tín dụng xóa đói giảm nghèo này được cấp cũng là công nhận những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, hòa nhập xã hội, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và quản trị nhà nước hiện đại, cũng là bốn trụ cột của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam (SEDP) 2006-2010”.

Trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, khoản tín dụng này công nhận Chính phủ đã lập cơ chế thu thập thông tin và tư vấn để xác định ảnh hưởng về xã hội và môi trường từ việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Chính phủ cũng đã đánh giá quy mô, bản chất của việc cho vay và loại giao dịch khác liên quan đến Tập đoàn kinh tế và các tổng công ty. Trong việc cải cách tài chính, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa của hai ngân hàng thương mại quốc doanh và hoàn thành quá trình cổ phần hóa một trong hai ngân hàng đó. Chính phủ cũng đã áp dụng hệ thống định giá dựa trên thị trường để tính dự toán các khoản đầu tư xây dựng công.

Về lĩnh vực hòa nhập xã hội, PRSC 7 cho thấy nỗ lực của Chính phủ trong việc sửa đổi học phí tại cấp trung học - đại học đang phản ánh thị trường đúng hơn và cải thiện chính sách để bảo vệ người nghèo. Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm Y tế nhằm giảm thiểu rủi ro và tạo ra động cơ thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ đã được trình Quốc hội xem xét. Chương trình bảo hiểm tự nguyện cho nông dân và khu vực phi chính thức đã được đưa ra, nhằm hỗ trợ người nghèo có thể tham gia bảo hiểm. Chính phủ cũng đã xác định trách nhiệm thực hiện Luật Bình đẳng giới và giám sát bình đẳng giới.

Đối với lĩnh vực quản trị nhà nước hiện đại, khoản tín dụng này công nhận nỗ lực của Chính phủ trong việc đưa ra tiêu chí lựa chọn các dự án đầu tư công, cơ chế giám sát cung cấp tài chính và thực hiện dự án. Đồng thời công nhận Việt Nam đã đưa ra quy định về nội dung và thời gian công bố báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, bao gồm báo cáo kiểm toán các đơn vị và thực hiện yêu cầu kê khai tài sản của cán bộ cấp cao và gia đình, với các điều khoản phạt nếu không thi hành.

Lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên đã có hướng dẫn về phát triển rừng dựa trên lập kế hoạch sử dụng và giám sát. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc quản lý lưu vực sông đã rõ ràng hơn.

Được biết, WB cũng dự kiến sẽ cam kết dành khoảng 5 tỷ USD từ nguồn Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) và Ngân hàng Quốc tế về tái thiết và phát triển (IBRD) để hỗ trợ Việt Nam trong 3 năm tới. Mức cam kết thực tế tùy thuộc vào sự tiến triển trong việc thực hiện các chính sách kinh tế và đẩy mạnh phát triển thể chế.

ANH KHUÊ

Các tin, bài viết khác