Vững tin theo lý tưởng Cách mạng Tháng Mười

SGGP
Hôm nay, chúng ta cùng với nước Nga và thế giới kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017), sự kiện có ý nghĩa, tầm vóc và ảnh hưởng quốc tế lớn lao, sâu rộng, có giá trị mở đường - như một xu thế tất yếu của thời đại. 
Theo con đường Cách mạng Tháng Mười, Việt Nam đã giành được những thắng lợi có tính bước ngoặc lịch sử và đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, vững bước trên con đường vươn tới tương lai. 
Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại - kỷ nguyên của cách mạng vô sản, mở ra thời kỳ giải phóng dân tộc ở hàng trăm nước thuộc địa trên toàn thế giới. Đối với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nếu không có Cách mạng Tháng Mười vĩ đại thì nhân dân Việt Nam không thể hoàn thành được cuộc Cách mạng Tháng Tám của mình”. Vận dụng sáng tạo những bài học từ Cách mạng Tháng Mười, cùng sự giúp đỡ của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã cứu nhân loại thoát khỏi họa diệt chủng của chủ nghĩa phát xít, đã nhanh chóng vươn lên hùng mạnh như một thành trì của hòa bình thế giới, luôn là niềm tự hào của nhân loại tiến bộ, của nhân dân Việt Nam. Chúng ta mãi mãi biết ơn Cách mạng Tháng Mười Nga, biết ơn Lenin - vị lãnh tụ thiên tài, với Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, đã chỉ con đường lớn cho cách mạng nước ta. Chúng ta mãi mãi biết ơn nhân dân Liên Xô đã có sự giúp đỡ to lớn, vô tư cho Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự giúp đỡ về kinh tế, kỹ thuật, vũ khí hiện đại, về đào tạo đội ngũ khoa học, chuyên gia trên các lĩnh vực với hàng vạn người… 
Những bài học quý giá từ Cách mạng Tháng Mười Nga, trong giành giữ chính quyền, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực, vẫn còn nguyên giá trị. Liên Xô sụp đổ nhưng lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười vẫn có sức sống mạnh mẽ cùng tiến trình lịch sử đi lên của nhân loại. Sự sụp đổ của Liên Xô có nguyên nhân sâu xa từ những hạn chế, khiếm khuyết chậm khắc phục. Có nguyên nhân từ sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là của bộ phận lãnh đạo cấp cao và sự chống phá của các thế lực thù địch…
Giữa một thế giới đang phát triển nhanh, đầy biến động và có nhiều những mâu thuẫn không dễ giải quyết, lý tưởng về một thế giới hòa bình, không còn áp bức, bất công, quyền tự quyết của các dân tộc được bảo đảm, con người được sống trong môi trường văn hóa, trong lành, đầy tình thương yêu và có điều kiện phát triển toàn diện... đang là niềm mơ ước. Đó phải chăng cũng chính là lý tưởng đẹp đẽ được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười. Sự hồi sinh của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế ở các châu lục và ngay trong lòng các nước chủ nghĩa tư bản phát triển nhất cho thấy nhân loại sẽ từng bước vươn tới lý tưởng cao đẹp bằng con đường riêng cho dù còn gặp muôn vàn gian khó. 
Với thực tiễn cách mạng nước ta, Đảng ta đã kịp thời có đường lối đổi mới sáng tạo, phù hợp, đã tập trung công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm đổi mới. Tuy nhiên, nhiều vấn đề đặt ra của thực tiễn cần phải tổng kết, nghiên cứu lý luận, giải đáp kịp thời hơn. Nhất là cần có tư duy linh hoạt phù hợp với tình hình mới, khắc phục nhanh những trì trệ, yếu kém, có giải pháp nâng cao năng suất lao động, tận dụng thời cơ và vượt qua thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới toàn diện và đồng bộ, tất cả vì sự phát triển và vì lợi ích nhân dân. 
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với chức năng nhiệm vụ, chế độ trách nhiệm rõ ràng… tùy thuộc rất lớn vào quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng. Phải làm tốt công tác cán bộ, trọng dụng người tài, phát huy cho được dân chủ, gắn với đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, khắc phục tệ quan liêu, xa dân, những biểu hiện đặc quyền đặc lợi, đạo đức suy đồi của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Cùng với đường lối, chính sách đúng đắn, sự nêu gương của lãnh đạo các cấp, của cán bộ công chức… sẽ củng cố lòng tin nơi dân. Theo Lenin, suy cho cùng: Chỉ khi nào thực hiện ý nguyện của nhân dân thì chúng ta mới quản lý được Nhà nước.
Cách mạng Tháng Mười Nga - cuộc cách mạng làm rung chuyển thế giới, sau 100 năm, nhìn lại để tiếp tục cuộc hành trình, dẫu còn lắm cam go nhưng nguồn sáng dẫn đường ấy luôn chiếu rọi và nâng bước chúng ta.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kết nối mới từ Mekong Connect

Kết nối mới từ Mekong Connect

Mekong Connect là Diễn đàn thường niên của doanh nhân, nông dân, nhà quản lý, chuyên gia và các đối tượng quan tâm sự phát triển vùng ĐBSCL. Từ sáng kiến thành lập ABCD Mekong năm 2015 với sự tham gia của 4 địa phương An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp và Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, đến nay đã trải qua 7 lần tổ chức, trở thành một Mekong Connect “+” với sự tham gia tích cực của TPHCM, sự bảo trợ của Bộ NN-PTNT, Bộ KH-CN và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn

TIN BUỒN

Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Củ Chi, TPHCM; Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: