WB hỗ trợ Việt Nam 350 triệu USD

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa ký kết Hiệp định Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo lần thứ 8 (PRSC 8), qua đó, WB sẽ hỗ trợ 350 triệu USD nhằm giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện những cải cách kinh tế trong các lĩnh vực: Cải thiện môi trường kinh doanh; Hòa nhập xã hội; Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Quản trị nhà nước hiện đại. Khoản tín dụng năm nay lớn hơn thường lệ giúp giải quyết những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và nhu cầu tài chính để thực hiện gói kích cầu hiện nay.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ về những cải cách kinh tế cần thiết, cũng như giải quyết nhu cầu về nguồn vốn cho tương lai nhằm nắm bắt cơ hội thoát khỏi cuộc khủng hoảng, và sẵn sàng mở rộng sự hỗ trợ nếu cần”.

Được biết, PRSC là chương trình thực hiện liên tục với sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ nước ta và các nhà tài trợ. Tính đến nay, thông qua chương trình, WB đã cung cấp 1,325 tỷ USD và huy động được 817 triệu USD từ các nhà tài trợ khác để hỗ trợ nỗ lực phát triển kinh tế và giảm nghèo của Việt Nam. PRSC bắt đầu được triển khai từ năm 2001.

Tường Minh

Các tin, bài viết khác