Xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ công tác kiểm tra, giám sát

SGGP
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo, xem xét, xử lý một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với các biểu hiện: nói trái, làm trái, xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, vu cáo, nói xấu cán bộ lãnh đạo.

Tin liên quan

“Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng ta đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TPHCM được tập trung và đạt được một số kết quả. Điều này góp phần đấu tranh, ngăn ngừa các biểu hiện sai phạm, tiêu cực cũng như chỉ đạo, xử lý nghiêm nhiều vụ việc có dư luận trong cán bộ, đảng viên”. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, chia sẻ điều này với PV Báo SGGP, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16-10-1948 - 16-10-2019).
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ công tác kiểm tra, giám sát ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Tập trung kiểm tra những lĩnh vực dư luận bức xúc

- Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật của ngành kiểm tra Đảng trong việc góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh?

- Đồng chí NGUYỄN VĂN HIẾU: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và Đại hội X của Đảng bộ TPHCM, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của thành phố bên cạnh một số kết quả nổi bật còn phát sinh một số hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực. Lợi dụng kẽ hở của pháp luật và một số quy định pháp luật chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung, nhiều cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân.

Do đó, bên cạnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng còn tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên chủ chốt các cấp trên một số lĩnh vực có nhiều phản ảnh, dư luận nhân dân thành phố bức xúc.

Đó là quản lý nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng, đất đai, trật tự xây dựng, quản lý tài chính, tài sản công hoặc một số lĩnh vực nhạy cảm (như kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên); việc thực hiện các dự án đầu tư công; việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực tư pháp, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp…

Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan và đã chỉ đạo, xử lý nghiêm minh, công khai kết quả xử lý. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tổ chức 5 hội nghị giao ban chuyên đề, để đúc kết kinh nghiệm, cách làm và cung cấp thông tin các hành vi vi phạm thường xảy ra trên một số lĩnh vực có nhiều dư luận bức xúc trong nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết một số bất cập trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước; rà soát, ban hành một số văn bản, quy định của Ban Thường vụ Thành ủy để chấn chỉnh, hạn chế, khắc phục các sai sót, khuyết điểm đã được chỉ ra qua các kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát.

- Từ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đồng chí có thể đúc kết một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ TPHCM?

- Qua kiểm điểm đánh giá nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của các tập thể, cá nhân cho thấy, các biểu hiện vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước ở một số nội dung như: thực hiện không đúng, không đầy đủ quy chế làm việc hoặc không kịp thời cập nhật, sửa đổi các quy chế không còn phù hợp; thực hiện không đúng hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao (biểu hiện như buông lỏng lãnh đạo, quản lý, điều hành, quan liêu không sâu sát cơ sở, hành chính hóa các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ, mất đoàn kết, có biểu hiện tiêu cực, thất thoát, tham nhũng, lãng phí).

Ngoài ra, còn có biểu hiện cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng (quyết định hoặc việc làm không đúng với chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước để trục lợi, lập quỹ trái phép, chi tiêu sai mục đích, chia nhau hoặc cá nhân chiếm dụng, gây hậu quả xấu). Trong công tác cán bộ cũng có các vi phạm, nhất là việc quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ công tác kiểm tra, giám sát ảnh 2 Một hội nghị đánh giá công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tổ chức

Đồng thời, biểu hiện suy thoái còn thể hiện ở việc chỉ đạo, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo không đúng quy định; tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh ở một số lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp; vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu…

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chỉ đạo, xem xét, xử lý một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với các biểu hiện: nói trái, làm trái, xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, vu cáo, nói xấu cán bộ lãnh đạo.

Không để cán bộ có biểu hiện chạy chức tham gia ứng cử

- Nguyên nhân nào dẫn đến vi phạm trong cán bộ, đảng viên, thưa đồng chí?

- Nguyên nhân vi phạm là do cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, cá biệt có trường hợp cố tình vi phạm pháp luật; thiếu sự đấu tranh, giáo dục của cấp ủy, tổ chức đảng; còn tình trạng nể nang trong tự phê bình và phê bình; hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chưa cao; một số quy định pháp luật không còn phù hợp so với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hoặc thực tiễn áp dụng quy phạm pháp luật; việc phát huy vai trò giám sát và tổ chức thực hiện kết luận giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là vai trò giám sát của nhân dân chưa thật sự hiệu quả…

- Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đồng thời góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành kiểm tra của Đảng bộ thành phố cần tập trung thực hiện những nội dung gì trong thời gian sắp tới?

- Trước hết, Ủy ban kiểm tra cấp ủy từng cấp phải chủ động tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định. Trong đó, tập trung phối hợp ban tổ chức cấp ủy thẩm định nhân sự để phục vụ công tác quy hoạch, lựa chọn nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham mưu cấp ủy chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề nổi cộm; thẩm tra, xác minh làm rõ những thông tin phản ánh đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là các đơn thư có nội dung liên quan đến cán bộ chủ chốt các cấp, để góp phần phục vụ tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng.

Từ đây đến trước Đại hội XI của Đảng bộ thành phố, ngành kiểm tra của Đảng tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố đề ra, một số công trình trọng điểm, chương trình đột phá; kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý; tổ chức đảng ở những đơn vị kinh tế, vị trí công tác dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, lãng phí, có dấu hiệu gây thất thoát, thua lỗ; công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các công ty thuộc sở hữu nhà nước; quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tài chính, tài sản công, các dự án đầu tư công, công tác cán bộ…

Cùng với đó là việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 1374-QĐ/TU (năm 2017) của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, kiên quyết tham mưu cấp ủy đưa ra khỏi quy hoạch hoặc không quy hoạch, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử có biểu hiện chạy chức, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Từ đầu nhiệm kỳ X đến nay, toàn Đảng bộ thành phố đã thi hành kỷ luật 25 tổ chức đảng (tăng 7 tổ chức đảng so với cùng kỳ 2010-2015) và 1.922 đảng viên (tăng 726 đảng viên) bằng các hình thức khiển trách (1.257 trường hợp), cảnh cáo (419 trường hợp), cách chức (64 trường hợp) và khai trừ (182 trường hợp).

Trong số này có 5 đồng chí Thành ủy viên khóa X, 292 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cấp ủy cấp dưới quản lý. Một số vụ việc gây bức xúc dư luận xã hội đã được kiểm tra, kết luận, xử lý vi phạm và công khai kết quả xử lý để góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí NGUYỄN VĂN HIẾU 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

KIỀU PHONG thực hiện

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đề cao trách nhiệm trong việc học tập, làm theo Bác Hồ kính yêu

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, TPHCM xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức là nhân tố quyết định sự phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ thiết thực hơn trong học tập, làm theo Bác.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Đại tá Bùi Ngọc Giáp giữ chức Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM

Sáng 19-5, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM (trước là Báo Công an TPHCM) với sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Cải cách hành chính

Tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo yêu cầu của Đề án 06, đến hết tháng 5-2022, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương phải tập trung nguồn lực để rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Dưới đây là 25 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP