Xây dựng chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH-CN

(SGGP). - Tính đến nay, Bộ KH-CN đã hoàn thành và trình Chính phủ 9 đề án, trong đó có các đề án quan trọng để thực hiện các Luật Năng lượng nguyên tử (đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009), Luật Công nghệ cao (đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2009); nghị định hướng dẫn thi hành các Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Năng lượng nguyên tử; Quy chế về tổ chức và hoạt động của các phòng thí nghiệm trọng điểm cũng đã được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các phòng thí nghiệm trọng điểm kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự, tiến hành nghiên cứu trình độ cao, thực hiện đào tạo cán bộ.

Bên cạnh đó, bộ cũng tiếp tục xây dựng, triển khai nhiều cơ chế, chính sách mới về KH-CN. Nổi bật là việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng các chương trình hành động mang tầm quốc gia gồm Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, Chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. 

Th.Hùng


Hỗ trợ 50% kinh phí đổi mới công nghệ

(SGGP). – Theo Bộ KH-CN, trong năm 2009, bộ sẽ có kế hoạch trình Chính phủ nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% kinh phí để giúp các doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo nguyên tắc có dự án đổi mới công nghệ. Tính đến đầu năm nay, có hơn 100 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã được bộ hỗ trợ 30% kinh phí để đổi mới, chuyển giao công nghệ. Ngoài việc hỗ trợ nguồn kinh phí, bộ còn thực hiện thẩm định các dự án, đồng thời tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp về công nghệ, kỹ thuật nên nhiều dự án được triển khai thành công. 

H.Minh


Website các phòng thí nghiệm chính thức hoạt động

(SGGP). - Trang web http://www.labor.org.vn tổng hợp dữ liệu của tất cả các phòng thí nghiệm tại TPHCM vừa được Sở KH-CN chấp thuận cho chính thức đi vào hoạt động. Hiện nay, website này chứa dữ liệu của khoảng 400 phòng thí nghiệm, được chia thành 17 lĩnh vực và sẽ được tiếp tục bổ sung trong thời gian tới. Được biết, trong năm đầu tiên, Sở KH-CN sẽ hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện website và hỗ trợ kinh phí hoạt động nhằm xây dựng website thành địa chỉ đầu tiên mà bất cứ ai cần phân tích mẫu sản phẩm đều có thể chọn để tra cứu thông tin.  

M.Thanh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất