Xây dựng nhiều quy hoạch, kế hoạch, chương trình và đề án

Theo Sở Công thương TPHCM, trong năm 2019, ngành này đã xây dựng hàng loạt quy hoạch, kế hoạch, chương trình và đề án trong các lĩnh vực trọng yếu.

Các đề án trọng tâm đang triển khai bao gồm: Đề án Phát triển xuất khẩu trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; đề án Phát triển ngành logistics trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đề án Phát triển ngành thương mại điện tử trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đề án Xây dựng sàn giao dịch heo hơi nhằm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng văn minh, hiện đại, sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, quản lý an toàn thực phẩm minh bạch, ổn định thị trường, xây dựng TP văn minh; đề án Trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất thành phố; kế hoạch Phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TPHCM giai đoạn từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Trong quy hoạch, Sở Công thương đang thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực TPHCM giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Tổng công ty Điện lực TPHCM đã thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển lưới điện, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện một cách tối đa, có hiệu quả và độ dự phòng nằm trong quy định; từng bước nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện năng toàn TP.

Đồng thời, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo ngầm hóa lưới điện TP, sở đã đề nghị các đơn vị điện lực và viễn thông đẩy mạnh triển khai công tác ngầm hóa lưới điện kết hợp hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn thành phố theo kế hoạch được phê duyệt để nâng cao độ an toàn, tin cậy của lưới điện và đảm bảo mỹ quan đô thị; chủ trì giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hiện tại, công tác ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin thực hiện năm 2019, dự kiến hoàn thành khối lượng ngầm hóa là 71,3km trung thế, 165,5km hạ thế theo đúng kế hoạch giai đoạn 2018-2020.

Bên cạnh đó, sở cũng đang triển khai đề án Cơ sở dữ liệu công nghiệp chủ lực và công nghiệp hỗ trợ của TP giai đoạn 2018-2020. Đối với việc xây dựng phần mềm Cổng cơ sở dữ liệu, sở đã phối hợp VNPT xây dựng 12/13 chức năng trên nền tảng Web Portal. Riêng ứng dụng trên nền tảng Mobile và chức năng còn lại (thống kê, báo cáo) sẽ được xây dựng, phát triển ở giai đoạn 2 của đề án.

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL.