Xử lý kỹ thuật dứa cayene ra trái quanh năm

Công ty Cây trồng TPHCM đã thành công trong kỹ thuật xử lý cây dứa cayene ra hoa, đậu trái quanh năm, trước đây chỉ có 1 vụ/năm, bảo đảm được nguồn dứa nguyên liệu thường xuyên cho các nhà máy chế biến dứa xuất khẩu. Năm 2006, công ty đã trồng mới thêm 100ha, nâng tổng diện tích dứa lên 357ha, trong đó có 240ha dứa đang thu hoạch.  

Tin, ảnh TH.T.

Các tin, bài viết khác