Xuất cấp 25.000 lít thuốc sát trùng Benkocid phòng, chống dịch bệnh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định cho phép Bộ NN-PTNT xuất cấp (không thu tiền) 25.000 lít thuốc sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh. Bộ NN-PTNT chỉ đạo các địa phương sử dụng số thuốc trên kịp thời phòng, chống dịch bệnh, tránh lây lan ra diện rộng, bảo đảm sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

L.NGUYÊN

Các tin, bài viết khác