Yêu cầu các ngân hàng cân đối nguồn vốn cho chương trình nông thôn mới

(SGGP).- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ của ngành ngân hàng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cần tham mưu cho UBND, ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố trong việc triển khai đề án xây dựng nông thôn mới tại địa phương; phối hợp triển khai, tuyên truyền cơ chế, chính sách và các chương trình tín dụng góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; nắm bắt kịp thời tình hình cho vay phục vụ xây dựng nông thôn mới của các tổ chức tín dụng và thực hiện hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng vay vốn trên địa bàn.

HÀM YÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất