TechcMart - Chợ thiết bị công nghệ

Zestone Business V2008

Phần mềm trên có thể áp dụng trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất và đào tạo, phù hợp với các loại hình doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn có nhiều chi nhánh hoạt động tại nhiều địa bàn khác nhau.

Giải pháp phần mềm (GPPM) cho phép nâng cao năng lực quản trị tài chính kế toán với các module (phân hệ) như: quản trị dòng tiền của doanh nghiệp với phân hệ vốn bằng tiền, quản trị công nợ phải thu, nợ phải trả, kế toán tiền lương, kế toán thuế và hệ thống các báo cáo quản trị doanh nghiệp. Phù hợp với quy định của Chính phủ Việt Nam về tài chính, kế toán. GPPM hỗ trợ nhà quản trị nhanh chóng nắm bắt được toàn cảnh tình hình của doanh nghiệp để kịp thời đưa ra các chiến lược và sách lược của công ty…

GPPM được cấu trúc linh hoạt với 46 phân hệ khác nhau có thể hoạt động độc lập hoặc liên kết chặt chẽ với nhau thành một hệ ERP hoàn chỉnh. Dễ dàng mở rộng khi doanh nghiệp phát triển, chi phí nâng cấp thấp.

* Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện Việt Nam

Áp dụng cho ngành y tế, bệnh viện. Giải pháp phần mềm (GPPM) cho phép quản lý phòng khám, phòng thu, bệnh nhân nội trú, ngoại trú, cấp phát thuốc, viện phí, quản lý cận lâm sàng (Xét nghiệm, siêu âm, X Quang, CT scan, nội soi…), quản lý phẫu thuật-thủ thuật, quản lý vật tư, nhân sự…

Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện này bao gồm hai phiên bản: MEDISOFT 2007 (desktop application): cấu trúc Client-Server và CYBER MEDISOFT (web application): cấu trúc 3 lớp (3 tier). GPPM Medisoft sử dụng các chuẩn quốc gia và quốc tế đảm bảo việc trao đổi dữ liệu trong nước cũng như nước ngoài: XML, HL7 (mã quản lý dữ liệu hệ thống thông tin bệnh viện Việt Nam của ANSI-Hoa Kỳ), ATC (mã hoạt chất thuốc-WHO), WHONET (mã quản lý kháng sinh đồ-WHO), ICD10 (mã quản lý bệnh tật-WHO), DICOM (mã quản lý hình ảnh dùng trong PACS), mã phẫu thuật-thủ thuật-Bộ Y tế, mã địa phương-GSO.

GPPM tự động hóa các quy trình với các nguyên tắc chia xẻ thông tin với tính bảo mật cao, giảm thất thu trong quản lý do quá tải bệnh nhân hoặc do vô tình hay cố ý, giảm chi phí bản quyền phần mềm do sử dụng phần mềm mã nguồn mở (hệ điều hành mạng Linux, cơ sở dữ liệu PostgreSQL)…

* Das-dynamic accounting system - phần mềm kế toán động

GPPM áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, phù hợp các loại hình doanh nghiệp thương mại-dịch vụ-sản xuất. GPPM hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hệ thống kế toán, cơ cấu linh hoạt và tự mở rộng, không phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp, phân tích đa chiều và tích hợp với các sản phẩm khác… Giá bán (tham khảo): 600-1.000 USD.

Các tin, bài viết khác