CHÍNH TRỊ
Về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Mặt trận Tổ quốc tổ chức lấy ý kiến đại diện các tầng lớp nhân dân
Thứ sáu, 04/01/2013, 06:15 (GMT+7)

(SGGP).- Ngày 3-1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2012 của Quốc hội về việc tổ chức, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 38/2012 của Quốc hội và Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Mục đích là phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và toàn dân đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.

Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, MTTQ sẽ tổ chức, thảo luận, lấy ý kiến đại diện các tầng lớp nhân dân thông qua các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác; ý kiến của các đại diện tiêu biểu trong giới nhân sĩ, trí thức, luật gia, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo kế hoạch của MTTQ, nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó tập trung góp ý sâu vào các nội dung về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp. Việc lấy ý kiến được tổ chức chủ yếu theo hình thức hội nghị, hội thảo do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định phù hợp với các nội dung góp ý và đối tượng tham gia. MTTQ Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận các ý kiến góp ý trực tiếp bằng văn bản của các tầng lớp nhân dân để tổng hợp chung.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam quyết tâm vận động nhân dân tham gia góp ý kiến, trí tuệ, tâm huyết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Việc tổ chức lấy ý kiến phải thể hiện được ý chí, nguyện vọng, sự chủ động đóng góp của các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân đối với quá trình sửa đổi Hiến pháp. Trong đó, có vai trò quan trọng, sự chung tay của các tổ chức thành viên, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phát huy cao nhất ý chí, tâm huyết của toàn dân; lắng nghe ý kiến rộng rãi của toàn thể nhân dân, tập hợp thành ý chí nguyện vọng chung. 

Lâm Nguyên

 

Thông tin liên quan

>> Dự thảo HIẾN PHÁP Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013)

>> NGHỊ QUYẾT số 38/2012/QH13 của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  

In trang Về đầu trang